Marianne Otterahl Jensen

Adm.dir Øivind Brevik slutter i ROAF

Etter nærmere 9 år i ROAF har adm.dir Øivind Brevik valgt å si opp sin stilling for å begynne som adm.dir i KS Bedrift. 
Under Breviks ledelse har ROAF utviklet seg til å bli et av landets mest moderne avfallsselskaper.

Brevik har modernisert ROAF som bedrift på mange områder. Å få bygget nord Europas mest morderne ettersorteringsanlegg er en av hjertesakene som har blitt gjennomført. Delmålet om å nå 50% ombruk og materialgjenvinning på gjenvinningsstasjonene, samt ved henteordningen, nærmer seg i større tempo enn vi hadde kunnet håpe på.

ROAF takker for en lang og spennende reise sammen med Brevik, og ønsker lykke til videre i KS bedrift.