Aurskog-Høland og Rømskog

Nå får du nye hentedager! Og egen beholder til glass- og metallemballasje

Fra 17. oktober og utover høsten begynner vi med nye hentedager. Dette gjelder for henting av:

 • Mat- og restavfall (hentes hver 2. uke)
 • Papp, papir og kartong (hentes hver 4. uke)
 • Glass- og metallemballasje (hentes hver 8. uke)

Informasjon om de nye hentedagene vil bli hengt på avfallsbeholderne dine.

Ta gjerne vare på informasjonen, så har du oversikt over resten av året.

 

Hva kan kastes i beholderen for glass- og metallemballasje?

Feilsortering kan medføre at beholderen ikke blir tømt.

Det er viktig at glass- og metallemballasjen skylles før den kastes, og at den legges løst i beholderen. (Det vil si at den ikke skal puttes i poser før den legges i beholderen).

Beholderen for glass- og metallemballsje vil bli tømt hver 8. uke. Informasjon om nye ruter for tømming av alle avfallsbeholderne vil bli sendt ut i løpet av 2016.

Utdelingen av de nye beholderne starter i uke 37 og vil foregå utover hele høsten. Innen utgangen av 2016 skal alle ha fått egen beholder til glass- og metallemballasje.


Fortsatt god sortering. Enkelt for deg - bra for miljøet!


Dagens returpunkter for glass- og metallemballasje blir stående i en overgangsperiode.

Her kan du se hvor returpunktene er plassert

 

Tømmetider for de nye beholderne:
Her finner du hentetidene for papp og papir i 2016. Dagen som står under rutenummeret i tabellen, forteller hvilken ukedag mat- og restavfall blir hentet. Mat- og restavfall hentes annenhver uke, mens papp, papir og kartong hentes en gang pr måned. Datoene finner du i tabellen. Glass- og metallemballasje vil bli tømt hver 8. uke. Informasjon om nye ruter for alle avfallsbeholderne vil bli sendt ut i løpet av 2016.
 

Ny trilleavstand for avfallsbeholdere - 5 meter!

Fra 4/1-16 skal ikke avfallsbeholderne stå lenger enn 5 meter unna kjørbar vei på tømmedag. Det er mulig å kjøpe serviceabonnement på 10 og 20 meters trilleavstand ved å henvende seg til kommunen.

Gjeldende Renovasjonsforskrift for Aurskog-Høland kommune

Gjeldende Renovasjonsforskrift for Rømskog kommune


Har du spørsmål, utover det du finner svar på under. Ta kontakt med oss på e-post: firmapost@roaf.no eller på telefon 07623.
Klikk på det du ønsker å lese mer om i listen under.

LITT OM ROAF

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) er et interkommunalt avfallsselskap eid av kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum. Rømskog er assosert medlem.

ROAFs oppgave er å ivareta den praktiske gjennomføringen av kommunenes oppgaver knyttet til håndtering av husholdningsavfall. Vi driver også Bøler avfallsdeponi og åtte gjenvinningsstasjoner (med Spillhaug), samt innsamling av farlig avfall. ROAFs administrasjon er lokalisert på ROAF Miljøpark på Berger industriområde i Skedsmo kommune. Vi har også bygget Europas mest moderne sorteringsanlegg på ROAF Miljøpark. Her kan du lese mer om sorteringsanlegget.

GRØNNE POSER TIL MATAVFALLET

De grønne ROAF-posene skal kun fylles med matavfall! Husk dobbel knute og unngå å fylle posene for fulle!

De grønne posene skal kastes i beholderen for mat- og restavfall (grønn med grått lokk).


Matavfallskurven fra ROAF passer perfekt til de nye grønne posene, er utstyrt med håndtak og lokk, og kan plasseres eller henges opp inni kjøkkenbenken din. Kurven har luftehull, da utlufting av fukt gir mindre lukt.

 

Matavfallet som skal sorteres ut er det samme som før; skrell, skrotter, teposer, kaffegrut m/filter, tilgriset husholdningspapir og servietter, bein, eggeskall, nøtteskall, rekeskall etc. og matrester generelt.

 

Takk for ditt bidrag til en grønnere hverdag - god sortering!

RØD BOKS TIL OPPSAMLING AV FARLIG AVFALL OG SMÅELEKTRONIKK

Alle husholdningene vil innen utgangen av  oktober 2015 også få utdelt en rød boks for oppbevaring av farlig avfall og elektrisk og elektronisk avfall. Rødboksen kan leveres gratis til Miljøbilen når den kommer til ditt nabolag (vår og høst), eller gratis til en av våre gjenvinningsstasjoner.

I Rødboksen kan du blant annet legge: Lyspærer, batterier, spraybokser, rengjøringsmidler, løsemidler, maling, lim, lakk, bilprodukter, plantevernmidler og ee-avfall (ledninger, hårfønere, vannkokere, klokker, elektriske leker, barbermaskiner etc.)


NB! Vi ber om at batteriene legges for seg i en egen pose oppi Rødboksen, lyspærene for seg, osv. Dette gjør det hele enklere og mer effektivt når du skal levere boksen til Miljøbilen eller på gjenvinningsstasjonen.

Kjøleskap, komfyrer og annet ee-avfall som ikke får plass i Rødboksen, kan leveres tilbake til forhandler eller direkte på gjenvinningsstasjonen, helt gratis.
 

For at farlige stoffer ikke skal havne på avveie, er det svært viktig at alt leveres inn til riktig behandling for å sikre at det tas ut av kretsløpet. Dette betyr at vi ikke får det i luft, vann, jord eller i nye produkter.

Her kan du lese mer om farlig avfall.

Her kan du lese mer om ee-avfall.

 

 

 

 

 

HENTETIDER

Fra 17. oktober 2016 og utover høsten begynner vi med nye hentedager. Dette gjelder for henting av:

 • Mat- og restavfall inkludert plast (hver 2. uke)
 • Papp, papir og kartong (hver 4. uke)
 • Glass- og metallemballasje (hver 8. uke)

Informasjon om nye hentedager blir hengt på avfallsbeholderne dine.

Hentetider vinteren 2017:

Mat- og restavfall inkludert plast og glass- og metallemballasje

Papp, papir og kartong

 

EKSTRASEKK TIL RESTAVFALL

Har du mye restavfall kan du kjøpe ROAFs ekstrasekk. Sett ekstrasekken ved siden av restavfallsbeholderen, så tar renovatøren den med seg på hentedag for restavfall.  Ekstrasekken er på størrelse med en vanlig søppelsekk og koster kr. 50,- pr. stk.

 

Ekstrasekken kan kjøpes på følgende utsalgssteder i Aurskog-Høland og Rømskog:

 • Aurveien 104, Shellstasjonen Aurskog
 • Kompveien 2668, Shell v/ 7Eleven Bjørkelangen
 • Løken Auto (Essostasjonen)
 • Statoil Service Hemnes
 • Tema Drift AS, Joker Setskog
 • Joker Rømskog
 • Hydro Texaco Aurskog, Aurveien 32


NB! Grønne poser med matavfall skal ikke kastes i ekstrasekken. Da vil ikke sorteringsanlegget kunne "se" de.

 

 

 

AURSKOG-HØLAND GJENVINNINGSSTASJON (SPILLHAUG)

Mange er flittige brukere av gjenvinningsstasjonen i Aurskog-Høland, og det håper vi dere fortsetter med.

Her aller meste er som før, med de samme hjelpsomme ansatte, som er ikledd ROAF-profilert arbeidstøy. Det blir etterhvert nye skilter, og gjenvinningsstasjonen får nytt navn; Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon.


Hvis du som privatperson er flink til å sortere, er det meste gratis å levere på gjenvinningsstasjonen. I ROAF-posten finner du en oversikt over hva som er gratis å levere, samt hva man som privatkunde må betale for.

I 2016 vil Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon ha lørdagsåpent følgende datoer fra kl. 08:00 - 15:00: 23. april, 30. april, 7. mai og 14. mai.
 

Det som ikke er sortert koster:

 • Inntil 1m3 kr. 100,-
 • 1 - 3 m3 kr. 200,-
 • 3 - 6 m3 kr. 400,-
   

Vi setter pris på at du betaler med kort når du besøker gjenvinningsstasjonen :-)

I tillegg til Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon (Spillhaug), har ROAF syv andre gjenvinningsstasjoner som du er velkommen til å besøke.
Her finner du en oversikt over våre gjenvinningsstasjoner.

 

SORTERINGSANLEGG I VERDENSKLASSE

ROAF har bygget Europas mest moderne sorteringsanlegg på ROAF Miljøpark i Skedsmo.  Anlegget er å anse som en avfallsrevolusjon, og ROAFs innbyggere har en enkel sorteringsløsning, som i tillegg gir bedre resultater for både klima, kretsløp og miljø!

 

Anlegget består av et tyvetalls ulike sorteringsmaskiner og over hundre transportbånd. Anlegget sorterer ut kildesortert matavfall i grønne poser, og plast - i hele fem ulike kvaliteter.

 

Anlegget har, som det første i verden, helautomatisk sortering av plast. Det er sensorteknologi fra norske TOMRA Sorting (TiTech) som sørger for spektrometrisk avlesning ved bruk av nærinfrarødt (NIR) lys, som kan lese type materiale og materialkvalitet. NIR leser hvilke poser som er grønne, slik at disse først blir sortert ut. Deretter sorteres plast i ulike kvaliteter. Teknologien "ser" hvilket materiale man har framfor seg på båndet, og trykkluftdyser blåser materialet ut i riktig beholder. Det er derfor viktig at man kun benytter de grønne posene man får av ROAF til matavfallet. Restavfallet som blir igjen etter sortering går til energigjenvinning. Energien brukes til fjernvarme og strøm.

 

De grønne posene fraktes etter sortering til HRA (Hadeland og Ringerike avfallsselskap) sitt biogassanlegg på Jevnaker, der det omdannes til biogass og biogjødsel - som gir både miljøvennlig drivstoff og gjødsel for matproduksjon.

 

ROAFs renovasjonsbiler går på miljøvennlig biogass, og vi har en egen fyllestasjon på ROAF Miljøpark. Våre renovasjonsbiler kjører dermed på drivstoff laget av matavfallet våre innbyggere har kastet. Gjenvinningssirkelen er sluttet!

 

Målet er mest mulig gjenvinning og utnyttelse av ressursene, slik at vi alle kan være stolte av vårt bidrag til en miljøriktig og fremtidsrettet håndtering av avfallet!

 

Vil du lese mer om sorteringsanlegget eller matavfallsordningen, klikk her.

 

ROAF-POSTEN

I ROAF-posten finner du nyttig informasjon, tips og råd. Den deles ut i postkassene til alle våre husstander ca. to ganger pr. år.

Her finner du de ulike utgavene av ROAF-posten.

 

 

 

 

ROAF-posten AHR 1-15 lowres.pdf

MILJØBILEN

Til Miljøbilen kan du gratis levere farlig avfall som maling, lakk, lim, olje m.m. Du kan også levere alle småapparater som går på strøm eller batteri, som f.eks. mobiltelefoner, krølltenger, barbermaskiner, klokker, elektriske leker m.m.
Hvis Miljøbilens rutetider ikke passer for deg, kan farlig avfall og småelektronikk leveres gratis til nærmeste gjenvinningsstasjon.
 

Innen utgangen av oktober 2015 skal alle ha mottatt en rød boks for oppbevaring av farlig avfall og småelektronikk, denne skal stå inne og ikke ute sammen med øvrige avfallsbeholdere.
 

Legg gjerne lyspærene for seg i en egen pose oppi Rødboksen, batteriene for seg osv. Dette gjør det hele enklere og mer effektivt når du skal levere boksen til Miljøbilen eller på gjenvinningsstasjonen.


 

Her kan du lese mer om farlig avfall.

Her kan du lese mer om elektrisk og elektronisk avfall (ee-avfall).

HENTEAVSTAND AVFALLSBEHOLDERE - 5 METER!

Fra 4/1-16 skal ikke avfallsbeholderne stå lenger enn 5 meter unna kjørbar vei på tømmedag. Ref. §8 i Renovasjonsforskriften, vedtatt av kommunen:
 

"§ 8. Atkomst til oppsamlingsenhet. Trillebanen mellom standplass og renovasjonsbil skal være kortest mulig, og ikke overstige 5 meter fra fortau, veikant, gang-/sykkelvei o.l.. Avstanden fra renovasjonsbilen til nærmeste beholder er gjeldende.

Trillebanen og standplass skal ha fast dekke, og være fri for hindringer som parkerte biler,/sykler,/barnevogner og trapper."


Gjeldende Renovasjonsforskrift for Aurskog-Høland kommune

Gjeldende Renovasjonsforskrift for Rømskog kommune