Bedrift

Bedrift

Alle bedrifter på Nedre Romerike er potensielle kunder for oss. Vi kan levere containere som er tilpasset bedriftenes behov for mat- og restavfall, papp og papir, samt glass og metallemballasje. Mat- og restavfall hentes en gang i uken, papp og papir en gang i måneden.


Norske myndigheter har i lang tid hatt fokus på kildesortering av ulike avfallstyper, og ROAF sin oppgave er å gjøre dette så enkelt som mulig for alle. Dette inkluderer selvsagt også næringslivet i våre åtte eierkommuner.

Konsulentbistand/veiledning
ROAFs kjerneformål er “ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og miljø”. Dette gjelder selvsagt også for behandling av næringsavfall. ROAF har fagpersoner som kan bistå dere i valg av riktig løsning. For å finne riktig løsning kan vi komme på befaring for å se hvilke behov dere som bedrift har. Ta kontakt med oss om dere ønsker bistand til valg av avfallsløsning.
 
Henting av avfall/renovasjon
Ønsker din bedrift å benytte seg av ROAFs renovasjonstjenester må du registrere deg som kunde hos oss. Avtalen gjelder tømming av restavfall/container en gang i uken, og papirbeholder/container en gang i måneden.
 
Levering på gjenvinningsstasjon
På våre syv gjenvinningsstasjoner kan du levere inn de fleste avfallstyper så lenge det er under 3 m3 og det ikke er farlig avfall. Leveranser over 3 m3 skal veies over vekta på Skedsmo gjenvinningsstasjon. Dersom du ønsker faktura, fyll ut skjemaet, og du får tilsendt faktura for avfallslevering på Bøler avfallsdeponi. Det finnes mer informasjon om hva som kan leveres her.
Ønsker mer informasjon om å inngå et samarbeid med ROAF, send oss en e-post på firmapost@roaf.no eller ta kontakt med oss på telefon 40002979