Registrer deg som ny kunde

Bedriftsavtale om henting og behandling av kildesortert avfall

Ved å fylle ut dette skjema inngår du en avtale for henting og behandling av kildesortert avfall i henhold til ROAFs kildesorteringsløsning.

ROAF henter avfall fra bedriftskunder i ulike beholdere/containere/brønner. Prisliste ligger i skjemaet.
Mat- og restavfall inkl. plast hentes hver uke.
Papp, papir og kartong hentes hver 4. uke.

Bakgrunn

ROAF tilbyr innhenting og behandling av avfall fra næringskunder som sorterer avfall som husholdningsavfall. Avtalen skal sikre forsvarlig og lovmessig korrekt behandling av avfallet, og maksimere utnyttelse av ressursene i avfallet. 

Krav

ROAF vil inspisere alt næringsavfall.
Avfallet skal ikke inneholde elektriske artikler eller farlig avfall.
Avfallet skal ikke inneholde store/tunge gjenstander, eller sorte sekker.

Grønne poser med matavfall skal legges direkte i beholder for mat- og restavfall inkl.plast, og ikke i andre poser/sekker.                                          
All papp, papir og kartong skal kastes løst i egen beholder/container/brønner.

Avfall som ikke får plass i en vanlig bærepose eller som ikke er vanlig husholdningsavfall skal leveres til en av våre gjenvinningsstasjoner. På www.roaf.no finner du en oversikt over gjenvinningsstasjonene og hva du kan levere.

Strengere kontroll av avfallet betyr at ROAF vil inspisere avfallet mer nøye. Feil sortering og avvik som nevnt over vil medføre avviksregistering på kundeforholdet.

  1. Feilsortering/avvik vil medføre en skriftlig advarsel
  2. Ved fortsatt feilsortering vil det utstedes et gebyr à 1200,- eks. mva
  3. To gebyrer vil medføre direkte kontakt fra en ansatt i ROAF
  4.  Ved vedvarende mislighold og avvik vil avtalen opphøre 

Konsekvenser for partene

Kunden har selv ansvar for å melde skriftlig oppsigelse, med 1 måneds oppsigelsestid. Oppsigelse av avtalen kan sendes til firmapost@roaf.no, eller til Romerike Avfallsforedling IKS, Postboks 98, NO-2021 Skedsmokorset.

Avtalen vil gjelde tømming av beholder/container/brønner for mat- og restavfall inkl. plast hver uke, beholder eller container for papp, papir og kartong èn gang i måneden etter tømmekalender.

Avtalen gjelder frem til en av partene skriftlig sier opp avtaleforholdet, med 1 mnd. oppsigelsestid.

Prisregulering indeksreguleres hvert år etter konsumprisindeksen i januar med basis i desember foregående år. Vesentlige endringer i returpapirmarkedet kan føre til justeringer ut over dette for papirbeholder/container/brønner.

Ønskes endret beholderstørrelse, gis det skriftlig beskjed om dette til ROAF. Kostnader i forbindelse med endring av størrelse eller bytte av avfallsbeholdere/containere blir fakturert kunden. Bytte av beholder kr 350,- pr gang, eks mva. Bytte av container kr 1000,- pr gang, eks. mva.

 

Velkommen som bedriftskunde hos ROAFFaktura*
Hvilken fakturaform ønskes?
Kryss av for ønsket størrelse

Mat- og restavfall = Kantine-, forretnings-, kontoravfall og lignende.
Papp, papir og kartong = Aviser, ukeblader, reklame, papp, kartong og lignende
Ved spørsmål ta kontakt med oss på tlf 07623 eller se øvrig informasjon på hjemmesiden.

Beholder for mat- og restavfall ink. plast
Kryss av for den beholderen du ønsker å bestille
Mat- og restavfall inkl. plast hentes hver uke
Priser er oppgitt per år, eks. mva.
Beholder for papp, papir og kartong
Kryss av for den beholderen du ønsker å bestille.
Papp, papir og kartong hentes hver 4. uke
Priser er oppgitt per år, eks. mva
Ønsker du flere beholdere av samme type, kan du kommentere det her.

Avtalevilkår*