Ombrukscontainere

Stearinlysbeholder_liggende

Beholdere for stearinlys

gjenvinningsstasjonen på Skedsmo har vi satt ut egen beholder for å samle inn brukte stearinlys. 

Vi ønsker at barnehager og skoler skal kunne hente dette og bruke til juleverksted med støping av lys eller lignende. 

 

I følge Naturvernforbundet selges hele 40 millioner stearinlys i norske dagligvarebutikker bare i desember. Vi vet alle det blir rester av det. ROAF har som ambisjon å redusere avfallsmengder og heller få til ombruk. Det kommer mye stearinlys til våre gjenvinningsstasjoner. Derfor prøver vi dette tiltaket. På Skedsmo har vi satt ut en egen beholder hvor vi samler inn ødelagte og brukte stearinlysstumper. 

NB: Husk å kaste metalbeholderen rundt t-lyset i beholderen for glass- og metall.

Det er gratis å hente stearinstumpene. Ta kontakt med betjeningen