Blogg

Sorteringsanlegg vedtatt

ROAFs representantskap vedtok 21. juni 2011 å bygge sorteringsanlegg for matavfall og plastemballasje for ROAFs 8 eierkommuner. Det har vært en grundig utredning som har blitt godt kvalitetssikret og det er med stor glede ROAFs administrasjon endelig kan sette i gang med selve byggeprosjektet. Sorteringsanlegget er planlagt å stå ferdig ved utgangen av 2013 og er kostnadsberegnet til 170 millioner kroner.
3.08.2011

Nytter gjenvinning av plast?

Det er med glede jeg registrerer at det skrives og sies mye om kildesortering for tiden, det meste er positivt (heldigvis), men det finnes de som tror og mener at alt brennes uansett, noe som i dag faktisk er vranglære. I ROAFs 8 eierkommuner er det 3 kommuner som har hatt tilbud om sortering av plast i noen år allerede, og nå i løpet av sommeren har alle innbyggerne fått tilbud om å levere plastemballasjen gratis på ROAFs gjenvinningsstasjoner (- Lørenskog). I dag går selve startskuddet for 22000 husstander i ROAFs nabokommune Oslo, det gleder vi oss til å følge med på. Men nytter det å kildesortere og gjenvinne plast?