Sivil kaster

Bruk gjennomsiktige avfallsekker

Husk å ta med avfallet i gjennomsiktig avfallsekk når du kommer til en gjenvinningsstasjon.

Vi må ha tilgang til å se det du har med deg. Derfor må avfallet ligge løst i tilhenger eller i gjennomsiktige avfallssekker. 

Alt du bringer med deg skal sorteres i ulike containere avhengig av materialet det er laget av.

Her finner du hva du kan bringe med til gjenvinningsstasjonene