Elektrisk- og elektronisk avfall

EE-avfall_web

Elektrisk og elektronisk avfall

ROAF har, på vegne av sine eierkommuner, ansvar for miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall).

EE-avfall er alle produkter som bruker eller leder strøm – enten det er fra strømnettet eller batteri. EE-avfall skal leveres på gjenvinningsstasjonen, til Miljøbilen eller hos forhandlere som selger elektriske og elektroniske produkter.

Her kan du laste ned en brosjyre med viktig informasjon om EE-avfall og farlig avfall.


Det er 5 returselskaper for EE-avfall: Elretur, RENAS, Elsirk, ERP Recycling og Eurovironment.
 

ROAF har etablert mottak for EE-avfall ved alle sine gjenvinningsstasjoner. Både private og bedrifter kan levere EE-avfall gratis på gjenvinningsstasjonene.
 

Vi ønsker at alle skal bruke Rødboksen til småelektronikk som mobiltelefoner, elektriske leker, barbermaskiner, tannbørster, småradioer, klokker etc. Rødboksen kan leveres på en av våre gjenvinningsstasjoner eller til Miljøbilen når den kjører på sine runder. Har du ikke Rødboks? Det får du gratis på våre gjenvinningsstasjoner eller hos Miljøbilen.

Miljøbilens rutetider for 2015 legges ut her når de er klare 
 

Miljøverndepartementets forskrift om "kasserte elektriske og elektroniske produkter" gir kommunene bl.a. følgende plikter:

  • sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud om vederlagsfritt mottak av EE-avfall som er husholdningsavfall (fra husstandene)
  • ta imot EE-avfall som er næringsavfall, men kan da kreve vederlag (fra næringslivet)
  • sørge for at EE-avfallet sorteres, oppbevares forsvarlig og videresendes til riktig miljøsanering
  • informere om at de tar imot EE-avfall i sitt informasjonsmateriell om avfallshåndtering
     

Forskriften stiller også krav til forhandlere og produsenter/importører. Alle forhandlere har mottaks- og informasjonsplikt.
 

Hvordan gjenvinnes det

EE-avfall består av mange forskjellige typer produkter. Derfor må det meste av EE-avfallet sorteres manuelt. På mottaksanleggene skrur man fra hverandre og sorterer de ulike bestanddelene. Mye av EE-avfallet inneholder stoffer som er miljøskadelige. Disse må hentes ut slik at de kan behandles på en forsvarlig måte.

Det meste av plasten i EE-produktene inneholder bromerte flammehemmere. Dette må spesialbehandles. I henhold til norsk lov er det ikke lov å materialgjenvinne plast med brom. Derfor benyttes den som brensel i spesialovner som destruerer de bromerte flammehemmerne og gjenvinnes som ny energi. Kretskortene inneholder også bromerte flammehemmere, men de inneholder også mange edle metaller, som for eksempel gull og palladium.
 

Miljøgevinst

Ved å levere EE-avfallet til gjenvinning unngår vi at miljøgifter slipper ut. For eksempel KFK gasser (klimagasser) i kjølemøbler, kvikksølv fra for eksempel sparepærer, frysere, strykejern og mokkamastere, bromerte flammehemmere i plast, PCB i kondensatorer i hvitevarer. I tillegg sparer vi både CO2 utslipp og energi ved å gjenvinne plasten og metallene i EE-avfallet.

  • Gjenvunnet jern - ca 75% energibesparelse

    Gjenvunnet aluminium - ca 95% energibesparelse

  • I dag er ca 1/4 del av aluminium i sluttprodukter resirkulert.