Elektronisk deklarering

Farlig avfall 2

Slutt på papirdeklarering for næringsdrivende fra 1. mai 2016!

Miljødirektoratet og Statens strålevern har utviklet en elektronisk tjeneste for deklarering av farlig avfall og radioakivt avfall: www.avfallsdeklarering.no. Tjenesten skal brukes av virksomheter som har plikt til å levere og deklarere avfall, og virksomheter som skal påse at avfallet er deklarert. Pliktene er hjemlet i Avfallsforskiftens kapittel 11 og kapittel 16.

 

Er du næringsdrivende og leverer farlig avfall, må du merke deg denne datoen. Fra 1. mai 2016 blir det slutt på å levere deklarasjonsskjema på papir, noe som også betyr at vi som tar imot farlig avfall, må forholde oss til den nettbaserte løsningen; Avfallsdeklarering.no.

Innen denne datoen må alle som produserer eller tar imot farlig avfall, ha lest veilederne og tatt i bruk tjenesten.

Det nye elektroniske deklarasjonssystemet skal gjøre det enklere både for bransjen og Miljødirektoratet, og vil redusere papirhaugene betraktelig.

 

Les mer om dette på Miljødirektoratets sider.