Farlig avfall

Farlig avfall_web

Farlig avfall

Farlig avfall er miljøgifter som er skadelige for mennesker, dyr og miljø.

De tilsettes ulike produkter fordi de har spesielle egenskaper. For eksempel som mykgjørere i plastprodukter, brannhemmende midler i isolasjon, ledningsegenskaper i elektronikk, for å øke levetiden på trevirke og for å unngå rust.
 
Disse produktene er ikke nødvendigvis farlige i seg selv, men blir det når de rives, knuses, ødelegges og når de blir avfall. Når produktene blir avfall må de tas hånd om på en forsvarlig måte. Visste du at dersom du brenner gamle, impregnerte trematerialer så frigjøres det kreftfremkallende stoffet arsen? Eller at fra knuste sparepærer så slippes det ut kvikksølvgass som kan skade nervesystemet? Farlig avfall brennes på høyere temperaturer enn det vanlig avfall gjør. Asken som er igjen tas hånd om på ulike måter slik at de ikke kan gjøre noen skade.
 
Farlig avfall skal leveres til Miljøbilen eller til en av våre gjenvinningsstasjoner, som tar hånd om dette på en sikker måte. Er du i tvil om noe er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser: Levér det uansett som farlig avfall!
 
 
 

Hva er farlig avfall?

Her er noen eksempler:
 
 • Rengjøringsmidler (klor, salmiakk, møbelpolish, sølvpuss o.l.)
 • Maling, lim og lakk ( beis, sparkel, fugemasse o.l.)
 • Batterier (alle typer batterier, mobiltlf, og knappcellebatterier fra leker, blinkesko, kort o.l.)
 • Knappcellebatterier (leker med lys eller lyd, klokker, musikalske bursdagskort, sko med lys o.l.)
 • EE-avfall (hårfønere, tekokere, barbermaskiner, brødristere o.l.)
 • Bilprodukter (polish, olje, oljefilter, batterisyre, frostvæske o.l.)
 • Spraybokser m/ drivgass (hårspray, deodoranter, barberskum, innsektsspray o.l.)
 • Plantevernmidler (rottegift, maurkverk, ugressmidler o.l.)
 • Løsemidler (tynner, rødsprit, neglelakkfjerner, tennvæske o.l.)
 • Lyspærer og lysstoffrør (alle typer, samt kvikksølvtermometre o.l.)
 • Vinduer (Gjelder kun isoler vinduer som er produsert i tidsrommet 1965-1990)


Hvis du har vinduer med PCB (produsert fra 1965-1975, utenlandsk produsert t.o.m. 1979) eller Klorparafiner (produsert fra 1976-1990), skal disse tas hele ut av bygget og leveres som farlig avfall til godkjent mottak. Glassmester eller snekker kan ta med vinduene sammen med utfylt skjema, og levere vinduene gratis for deg til Skedsmo eller Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon.


Følgende avfallstyper tar vi ikke imot på våre gjenvinningsstasjoner:

 • Eksplosiver
 • Ammunisjon
 • Fyrverkeri. - Fyrverkeri kan leveres til Engelsrud Fyrverkeri, adr Smalvollveien6, 0667 Oslo. De kan nåes på tlf 23378900 og har åpent mandag – fredag kl 09-15.
 • Infeksjonsfremmende og radioaktive stoffer
 • Gassflasker (med unntak av propan og butan) må leveres tilbake til forhandler
 
 

Hvordan levere farlig avfall?

ROAF er forpliktet til å ha mottak for farlig avfall for husholdninger og bedrifter med mindre mengder, og det er flere muligheter for å levere farlig avfall i ROAF-kommunene:

 • Alle gjenvinningsstasjoner har gratis mottak av farlig avfall fra husholdningene. Bedrifter kan levere farlig avfall ved Bøler Avfallsdeponi mot betaling.
 • Rødboksen: Hver husstand skal ha en rød plastboks for farlig avfall og småelektronikk. 1-2 ganger i året stopper Miljøbilen på annonserte steder og du kan levere innholdet i rødboksen. Mangler du rødboks? Den får du gratis på alle våre gjenvinningsstasjoner eller hos Miljøbilen. Legg gjerne lyspærene for seg i en egen pose oppi den røde boksen, batteriene for seg, osv. Dette gjør det hele enklere og mer effektivt når du skal levere boksen til Miljøbilen eller på gjenvinningsstasjonen.
 • Når du kjøper nytt bilbatteri, betaler du en miljøavgift som finansierer riktig behandling av brukte batterier. Bilbatterier kan leveres til batteriforhandlerne eller hos oss.
 • Småbatterier som inneholder de skadelige tungmetallene kvikksølv og kadmium, kan du også levere tilbake til forhandler som har plikt til å motta disse.
 • Sprengstoff, ammunisjon og radioaktivt avfall skal ikke leveres på gjenvinningsstasjoner eller legges i annet avfall. Ta kontakt med Politiet eller Forsvaret hvis du har slike stoffer du vil bli av med.
 • Medisinrester/risikoavfall kan ikke leveres på gjenvinningsstasjonene. Medisiner kan leveres tilbake til apoteket.

Ønsker du mer informasjon om farlig avfall, anbefaler vi at du går inn på Erdetfarlig.no, som er et nettsted om farlige stoffer i forbrukerprodukter. Her finner du mye nyttig informasjon. Vi anbefaler deg også å gå inn på sortere.no, her kan du legge inn det du ønsker å kaste, å få informasjon om hvor det skal leveres.


Hva skjer med det farlige avfallet du leverer?

RENOR er mottaker av det meste av det farlige avfallet ROAF tar inn. Mye farlig avfall går til brenselsproduksjon i sementovnen til Norcem i Brevik. Alle metaller blir materialgjenvunnet. Batterier sendes Batteriretur og blir til nye batterier. Alt kvikksølvholdig materiale sendes SAT i Tyskland hvor det deponeres/mures inn i en gruve. Uorganisk avfall sendes enten til NOAH på Langøya eller til Terra Team i Mo i Rana.
Solør gjenvinning i Kirkenær tar imot det impregnerte trevirket vårt, dette energigjenvinnes. Asbest deponeres ved eget anlegg på Bøler avfallsdeponi.
 

Husk å merke avfallet skikkelig

Det farlige avfallet må emballeres forsvarlig før det leveres til en av våre gjenvinningsstasjoner, helst i originalemballasjen som viser hva det inneholder. Du kan også skrive på emballasjen hva slags avfall du leverer.

ROAF har også utstyrt sine mottak for farlig avfall med egne beholdere for småelektriske og elektroniske apparater. For større enheter se EE-avfall.
 

Byggavfall

En del byggavfall er definert som farlig avfall, og krever særskilt behandling. Oversikt over de ulike typene, og krav til levering finner du i tabellen.

 

 
Eksempler
Krav til levering
Asbest
        Eternittplater og andre harde plater
Rørisolasjon
Vinylgulv
Tak- og veggplater
Pakket i tykk plast (150µ), tapet og merket. Leveres på pall for maskinell behandling
Bromerte flammehemmere
Isolasjonsplater av EPS: Hvit isopor
Isolasjonsplater av XPS
Cellegummi
Isolasjonsplatene leveres hele. Dersom de brekkes kan det frigjøres gass.
Ftalater
Gulv- og takbelegg
Membraner for våtrom
Vinylbelegg
Vinyl gulvlister
PVC-isolerte kabler
Fugemasser, maling, lim
Fugemasser, maling og lim leveres i originalemballasje eller godt merket.
Impregnert trevirke
Terrassebord
Lyktestolper
Jernbanesviller
Alt impregnert trevirke leveres sammen uansett produksjonsår.
Klorparafiner
PVC
Maling
Tapet
Fugeskum, tette- og fugemasse
Isolerglass produsert mellom 1975-1990
I originalemballasje, eller godt merket
Miljøskadelige blåsemidler (KFH)
PUR-skum som er i bygningselementer, garasjeporter, “sandwichpaneler” og isolasjonspaneler til kjøle-/fryserom
Hvitevarer leveres som EE-avfall
PCB-holdig avfall
Murpuss og maling
Emballasje med rester av maling, lakk, olje, fugemasser og kjemikalier
Maling, lim og lakk
Fugemasse
Kondensatorer i EE-avfall
Isolerglassvinduer produsert mellom 1965-1975, importert til 1980
Kondensatorer leveres som EE-avfall, alt leveres i originalemballasje, eller godt merket.