Gjenvinningsstasjoner

5.04.2017

Dette kan du levere på gjenvinningsstasjonene

Roaf_5138

Alt avfall skal sorteres. På gjenvinningsstasjonene har vi ulike kontainere til ulike materialer. Når du ankommer må vi ha tilgang til å se det du har med deg slik at vi får sortert riktig og satt riktig pris. Derfor må avfallet ligge løst i tilhenger eller i gjennomsiktige avfallssekker. Fra 1.juni 2017 tillater vi ikke at du leverer avfall i sorte sekker.

Gjennomsiktige avfalsekker kan du få kjøpt på ROAF sine gjenvinningsstsjoner eller hos Jula, Europris og Maxbo.

26.11.2013

Ulike avfallstyper

BØLER AVFALLSDEPONI: RB på Arbe`
20.08.2013

Gjenvinningsstasjoner

En oversikt over hva du kan levere gratis på våre gjenvinningsstasjoner og hva du må betale for å levere, finner du her: http://www.roaf.no/hva-kan-du-levere.190697.no.html