Gjerdrum

Gjerdrum

Hva kan du levere på gjenvinningsstasjonen ?

Hos de fleste oppstår det av og til avfall som er så stort at det ikke går an å bli kvitt det gjennom den ordinære renovasjonsordningen, som for eksempel gamle møbler, komfyrer, kjøleskap, sykler, byggematerialer, stor emballasje, hageavfall o.s.v..

Slikt avfall kan alle husstander som er tilknyttet den kommunale renovasjonsordningen kjøre til en av de 7 lokale gjenvinningsstasjonene som ROAF har etablert.

Du kan levere følgende avfallstyper gratis:

•Farlig avfall (inntil 30 kg)
•Elektrisk- og elektronisk avfall
•KFK-holdige kuldemøbler 
•Glass og metallemballasje
•Hageavfall
•Papp og papir 
•Metaller 
•Plastemballasje i retursekk

Følgende avfallstyper kan leveres mot betaling:

  • Rent trevirke
  • Annen plast
  • Restavfall inntil 3 m3

Gjeldende betalingssatser er følgende for private:

Avfallsleveranser inntil 1 m3 kr. 100,-

Avfallsleveranser 1-3 m3       "   200,-

For næringsdrivende:

Avfallsleveranser inntil 1 m3 kr. 250,-

Avfallsleveranser 1-3 m3       "  500,-

Leveranser over 3 m3 skal henvises til private sorteringsanlegg eller til Bøler Avfallsdeponi i Skedsmo kommune.