Tjenester

Gratis bytte av ødelagt avfallsbeholder

Har du en ødelagt avfallsbeholder? Da kan du få en ny beholder gratis ved å ta kontakt med oss på vårt sentralbord, telefonnummer 40002979. Det tar en til to uker fra skaden er innmeldt til ROAF til du får ny beholder.

Vanlige husstander i våre 8 eierkommuner har to avfallsbeholdere, en for restavfall og en for papp og papir. Disse beholderne er i plast, og plast som står ute i vær og vind i flere år blir litt sprø. Når renovatøren skal tømme får beholderne litt tøff behandling som kan resultere i skade. De vanligste skadene på en beholder er sprekk i selve beholderen, eller i “kroppen” som vi kaller det. Lokket løsner eller hjulene løsner. Da er det greit å vite at du kan få byttet en ødelagt beholder helt gratis.

Har du for mye papp og papir kan du oppgradere papirbeholderen gratis. Ta kontakt med oss gjennom web, på mail eller telefon 40002979
Tekniske data for beholdere:
Type Størrelse Bredde Dybde Høyde
2 hjul 140 liter 48 cm 55,5 cm 107 cm
2 hjul 240 liter 58 cm 74 cm 107 cm
2 hjul 360 liter 62 cm 86 cm 110 cm
4 hjul 660 liter 136 cm 77 cm 118 cm

Løst lokk Sprekk i kropp Ødelagt hjul

Klikk på delen eller delene av beholderen som er ødelagt, og fyll ut skjemaet under.

Kommune
*

Størrelse*
Type beholder*
*