Tjenester

ROAF-sekk, storsekk i bruk

Gratis henting og levering av restlopper!

01.08.12 - 01.11.12

ROAF tilbyr to gratis tjenester for håndtering av restlopper, henting og/eller levering. Begge tjenestene er gratis for loppemarkeder arrangert av lag og foreninger på Nedre Romerike mot at man kildesorterer avfallet.

Dette tilbudet gjør at arrangører av loppemarkeder slipper å betale avgift, og dermed sparer penger som kommer barna og aktivitetene til gode. Det betyr økt lønnsomhet for loppemarkedene, økt andel ombruk av gjenstander og mindre avfall til sluttbehandling.

For at dere som arrangør skal slippe å betale, skal alle restlopper være sortert i henhold til sorteringsguide for restlopper, uavhengig av henting eller levering. I tillegg må en ansvarlig for loppemarkedet delta på opplæring i sortering i forkant av loppemarkedet.(Dato og tid for dette kommer i forkant av sesongen)

 

ROAF henter restlopper:

Dere kan få hentet restlopper gratis mot at dere sortere riktig i ROAF-sekker i henhold til sorteringsguiden.

Hver sekk skal inneholde en konkret avfallstype. 

Se sorteringsguide for restlopper her

Ditt loppemarked må selv hente ROAF-sekkene på Skedsmo gjenvinningsstasjon. Ubrukte sekker skal returneres.

ROAF-sekkene må plassers slik at det er mulig å hente de med stor kranbil, dvs. ved kjørbarvei og ikke under strømledninger. Loppemarkedet er ansvarlig for at sekken står lett tilgjengelig for henting og ikke er overfylte. ROAF henter sekkene kl 16.00 på søndager.

Større avfallstyper som ikke skal i ROAF-sekken må leveres av arrangør til Skedsmo gjenvinningsstasjon. Større restlopper er for eksempel hvitevarer, kuldemøbler, sofaer, spisebord etc.

 

Dere bringer selv restlopper:

Om dere bringer restlopper selv vil det også være gratis mot at det er forhåndsortert riktig. Restlopper som leveres på Skedsmo gjenvinningsstasjonen skal også sorters etter gjeldene regler. Restlopper skal ikke levers i sorte sekker, men løst i henger eller i gjennomsiktige avfallssekker. 

For å få leverer gratis må dere fylle ut skjema under og bekrefte at dere kommer fra et loppemarked.

 

Generelle betingelser

Arrangøren av loppemarkedet må minimum to uker før henting/bringing av restlopper sende inn meldeskjema og få bekreftelse av ROAF. Skjema finner du nederst på denne siden.

Vi har kapasitet til å hente hos ett loppemarkeder per søndag. 

Vi henter maksimum totalt 30 ROAF-sekker per loppemarked. ROAF-sekken finnes i to str. 1 kubikk, eller 2,2 kubikk (se bestillingsskjema lengre ned).

Det blir gjennomført mottakskontroll av restloppene. Hvis ROAF oppdager usorterte lass eller sekker vil loppemarkedet bli fakturert i etter gjeldene takster. Dette vil det bli informert mer om under obligatorisk opplæring.

Loppemarked kan ikke levere usorterte restlopper med kontainer eller lastebil til noen av ROAF sine gjenvinningsstasjoner. Slike usorterte lass må leveres til Franzefoss, Norsk Gjenvinning eller andre.

Farlig avfall skal leveres særskilt, men er også gratis å levere. Eksempler på farlig avfall er formfettspraybokser og batterier.

Ta kontakt med ROAFs  miljøagenter for videre veiledning, og for bistand til god kildesortering av restloppene.
Maria Antonsen, 93615743, miljoagent@roaf.no
 

Lykke til med loppemarkedet og sorteringen.

 

Fyll ut skjema for å benytte deg av tjenesten!Henting og/eller bringing
Skal begge metoder benyttes, kryss av for begge:


Skriv inn hvor mange dere ønsker av de ulike sekkene.
Antall 2,2 kubikk -maksimum 13 stk
Antall 1 kubikk - maksimum 17 stk

Skriv inn antatt mengde restlopper og leveringsmåte

Skriv inn antatt mengde for hver type.
Skriv også om det er i ROAF-sekk eller om dere bringer selv.

Sykler, stativer o.l


Blandingsavfall som ikke kan sorteres i de øvrige kategoriene.

F.eks. porselen, keramikk og rent glass

Bekreftelse
ROAF garanterer ikke for ledig kapasitet ang henting av restlopper. Bekreftelse mottas etter behandling av forespørselen.