Hageavfall

hageavfall

Hageavfall

Alle våre gjenvinningsstasjoner, med unntak av Lørenskog, tar i mot hageavfall gratis fra private husholdninger.

 

Hva er hageavfall?
Hageavfall er organisk avfall som oppstår i og rundt hagen, som gress, nedfallsfrukt, løv, greiner, kvister og ugress. Steiner og jord er ikke hageavfall.
Hageavfall er gratis å levere på gjenvinningsstasjonen (for private), og ROAF produserer næringsrik kompostjord av hageavfallet. Under komposteringsprosessen kvernes hageavfallet og legges i ranker. Rankene vendes, vannes og tilsettes sand, i ROAF Miljøpark på Skedsmokorset. Etter 9-12 måneder er kompostjorda ferdig, og selges på gjenvinningsstasjonene.

Har du svartelistede planter (som kjempespringfrø, tromsøplalme, hagelupin og kjempebjørnekjeks) anbefaler vi at du pakker plantene godt inn, før du leverer dem på gjenvinningsstasjonen - slik at frø og plantedeler ikke spres. Vi sørger for at plantene blir behandlet på riktig måte. Ta kontakt med de som jobber på hageavfallsmottaket, så får du veiledning.
Her finner du mer informasjon om "hagerømlinger" og svartelistede arter.   

 

ROAF Kompostjord
ROAF kompostjord er et fint jordforbedringsmiddel som tilfører jorda organisk materiale og næringsstoffer. Kompostjorda vi produserer, selger vi svært rimelig i løs vekt. For å høre om vi har kompostjord på lager på en av gjenvinningsstasjonene, ber vi deg ta kontakt med oss på telefon 07623. Lørenskog gjenvinningsstasjon selger ikke kompostjord.
 

Slik bruker du ROAF kompostjord:

Plen: Når du skal tilføre plenen ny næring, legg på et lag som er ca. 1-2 cm tykt.

Hekk og busker: Legg et lag på ca. 5 cm rundt plantene.

Potter og bed: Bland ROAF kompostjord med annen jord, 1 del kompost og 2 deler annen jord. Kompostjorda er svært konsentrert.

NB! ROAF kompostjord har høy pH og bør ikke brukes på surjordsplanter.

 
Pris: 1 mᶟ kompostjord koster 350,- kroner (inkl. mva)
 
Ønsker du å kjøpe store kvanta, ta kontakt med ROAF på tlf 40002979