Hva gjør jeg med plastemballasje?

Plastemballasje_ny

Sortering av plast skjer på sorteringsanlegget

Anlegget har, som det første i verden, helautomatisk sortering av plast. Du kaster bare plasten sammen med øvrig restavfall. I sorteringsanlegget blir restavfallsposene åpnet av en poseåpner, og plasten sorteres deretter ut i hele fem ulike plasttyper som går til materialgjenvinning.

Enkelt for deg - bra for miljøet!

 

Du kaster plasten i samme pose som restavfallet (bruk en vanlig bærepose/handlepose fra Rema, Rimi, Kiwi etc.), så vil sorteringsanlegget ta seg av resten. Om du er ekstra flink, kan du gjerne skylle den mest skitne plastemballasjen slik at anlegget lettere "ser" hva det er, og slik at vi unngår matavfall inn i selve sorteringsanlegget. Både grønne poser med matavfall og poser med restavfall (inkl plast), legges i restavfallsbeholderen/containeren ute.
 

Har du store mengder plastemballasje, kan du levere det gratis på gjenvinningsstasjonen!

 

Visste du at …

  • ROAF regner med å samle inn 2500 tonn plastemballasje per år med de nye sorteringsmaskinene. Hvis alt dette blir til nye plastprodukter, sparer vi naturen for 5000 tonn råolje hvert år!
     
  • Brasil og Portugal har spilt i fotball-VM med drakter laget av resirkulerte plastflasker!
     
  • Druebegre og smoothieflasker kan bli til sykkelskjermer?