Hva kan du levere?

Roaf_5138

Dette kan du levere på gjenvinningsstasjonene

 

Er du privatperson kan du levere følgende avfallstyper gratis:

 • Elektrisk og elektronisk avfall
 • Farlig avfall (Se punkt nederst på hva vi ikke tar imot)
 • Hvitevarer
 • Glass- og metallemballasje
 • Hageavfall (kan ikke leveres på Lørenskog gjenvinningsstasjon)
 • Plast
 • Papp og papir
 • Jern og metall
 • Europaller
 • Tekstiler og klær til ombruk (også det som er hullete eller slitt)
 • Vinyl og rørisolasjon
 • EPS, XPS, Cellegummi (gjelder det som er produsert før 2005 som inneholder farlig avfall)
 • Asbest (kan kun leveres på Aurskog-Høland og Skedsmo gjenvinningsstasjon)
 • Vinduer (kan kun leveres på Aurskog-Høland og Skedsmo gjenvinningsstasjon)
  Gjelder kun isoler vinduer som er produsert i tidsrommet 1965-1990. Andre vinduer er definert som brennbart etter sortering og må betales for
  Skjema for erklæring om PCB- og Klorparafinholdig avfall finner du her
 • Dekk, både med og uten felg (ikke industridekk)
 • Impregnert trevirke
 • Hardplast

Følgende avfallstyper kan leveres mot betaling:

 • Gips
 • Brennbart avfall etter sortering
 • Trevirke
 • Isolasjon
 • Isopor
 • Vinduer som ikke er produsert i tidsrommet 1965-1990
 • Ikke brennbart avfall (porselen, keramikk og rent glass). Har du over 1m3 ikke brennbart avfall henviser vi til Skedsmo eller Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon. Annet ikke brennbart avfall, som betong, stein og jordmasser, kan kun leveres til Skedsmo gjenvinningsstasjon. 

 

Priser på gjenvinningsstasjonene finner du her.

 

Følgende avfallstyper tar vi ikke imot på våre gjenvinningsstasjoner:

 • Eksplosiver
 • Ammunisjon
 • Fyrverkeri
 • Infeksjonsfremmende og radioaktive stoffer
 • Gassflasker (med unntak av propan og butan)