Hva skjer med avfallet?

ROAF-TFM-Hva-skjer

Hva skjer med avfallet du leverer?

ROAF har et mål om mest mulig gjenvinning og utnyttelse av ressursene. Alt avfall som håndteres av ROAF blir til noe nytt – matavfall blir miljøvennlig biogass og næringsrik biogjødsel, resirkulert plast kan brukes til blant annet bygningsmaterialer, kontorstoler og klær, mens restavfall går til energigjenvinning og blir til fjernvarme og strøm.

Glass- og metallemballasje leveres på våre returpunkter, som før, og går til materialgjennvinning, mens papp og papir brukes som råstoff til produksjon av nytt papir. Vi gjør ingen endring på papp- og papirinnsamlingen. Du skal fremdeles sortere ut papp og papir i beholder med grønt lokk.

 

MATAVFALL
De grønne posene med matavfall fraktes til HRA (Hadeland og Ringerike avfallsselskap) sitt biogassanlegg på Jevnaker, der det blir omdannet til biogass og biogjødsel – som gir både miljøvennlig drivstoff og biogjødsel for matproduksjon. Alle ROAFs renovasjonsbiler skal gå på biogass fra september 2014! Våre biler vil da kjøre på dine epleskrotter, din kaffegrut og ditt bananskall. Kult, ikke sant!

 

PLAST
Plasten som sorteres ut fra restavfallet i sorteringsanlegget – i hele fem ulike kvaliteter – materialgjenvinnes og blir til nye produkter, som bygningsmaterialer, kontorstoler, klær og sekker.

Sorteringsanlegget vil sortere ut cirka 2500 tonn plast hvert år til materialgjenvinning. Det tilsvarer 5000 tonn råolje. Vi sparer altså ressurser og kostnader, og vi minsker skadelig påvirkning på naturen!

De forskjellige plastkvalitetene blir deretter solgt videre til plastindustrien som bruker dette i sin produksjon.

 

Visste du at…

•           For hver kilo plastemballasje som gjenvinnes reduseres CO2 utslippene med 1,5 - 2,5 kg (avhengig av plasttype og energikilde)

•           Total energibesparelse ved materialgjenvinning er 13,2 kwh pr innsamlet kg plastemballasje

•           Vi nordmenn forbruker 23-25 kg plastemballasje pr innbygger pr år (i husholdningen)

•           Bruksområdene for resirkulert plast blir stadig flere. Mange av avfallsposene vi bruker daglig er bl.a. laget av resirkulert plast

•           For hver kilo plast som gjenvinnes sparer vi to kilo olje og uttak av ikke-fornybare ressurser reduseres. Materialgjenvunnet plastemballasje kan brukes i produksjon av kontorstoler, leker, isskraper, fleecegensere, bruskasser, lamper, kontormaskiner med mer.

 

FOLIE
Plastfolie er den vanligste plasttypen i næringslivet. Nær halvparten er folie fra Handel og Industri. Plastfolien er svært anvendbar og benyttes blant annet til plastbæreposer, krympeplast/transportplast, bobleplast og rundballeplast i landbruket.

Brukt LDPE-folie blir stort sett gjenvunnet til nye folieprodukter som bæreposer og avfallssekker. HDPE-folie brukes til bøtter, kanner, rør etc.

 

PET (Polyetylentereftalat)
PET er et termoplastprodukt i polyesterfamilien. Materialet er lett gjenvinnbart, og oppnår høyeste skala (1) for gjenvinnbarhet. PET er også kjent for sin store styrke og stivhet, kombinert med muligheten for gjennomsiktige produkter, god slagfasthet og overflatehardhet. PET har gode bæreegenskaper og vanninntaket er lite. De elektriske egenskapene er gode selv i høy fuktighet og temperatur.

PET brukes blant annet til elektriske kontakter, blåseformete kanner, brus- og ølflasker, parfyme, folie, fotografisk- og røntgenfilm, lyd- og billedbånd for å nevne noen produkter.

 

PP (Polypropylen)
PP er en polymer og termoplast, som brukes til alt fra små plastartikler og innpakking av sjokolade, til superundertøy og avansert laboratorieutstyr. Fortrinn ved PP er lav tetthet og stor dekkevne, og at det ikke absorberer væske. Materialet er meget anvendelig til engangsservice og plastposer da materialet nedbrytes i sollys. Materialet kan vaskes rent ved lave temperaturer og krever ikke tørking. Materialet kan ikke angripes av bakterier. Det har som regel utmerket farveekthet.

Materialet har en meget bred anvendelse: Bekledning, svettetransporterende tekstiler, hygienetekstiler, møbelbaksider, taktekking, tauverk og våtbindeartikler. Dessuten brukes det til papirvarer, filtre, bærelag under belegninger, kystsikring og armering i betong.

 

PE (Polyeten)
PE er et termoplastisk kunststoff fremstilt ved polymerisasjon av gassen eten. PP er den type plast som det fremstilles mest av på verdensbasis. PE-HD (PP med høy tetthet, er et forholdsvis stivt plastmateriale og brukes til avløps-, vann og gassrør, matkasser, leketøy osv.
PE-LD (PP med lav tetthet) er et mykt plastmateriale som brukes til plastposer, plastfilm osv.

PP brukes til fremstilling av plastposer, sjampoflasker, leketøy, emballasje, el-artikler, vvs-artikler m.v.
 

EPS (Ekspandert Polystyren)
EPS er en meget volumiøs lettemballasje som består av ca 98% luft. EPS brukes som formstøpt transportbeskyttelse for elektroniske produkter og møbler, og det brukes til å lage fiskekasser for isolert og lett transport i alle ledd av fiskeforedlingen.

Regranulert EPS (og PS) blir brukt til produksjon av blant annet kabelplater, plastprofiler, deksler, CD-cover, skosåler, kleshengere, plantebrett, innholdet i saccosekker m.m.

 

HARD PLAST
Hardplastemballasje utgjør i mange tilfeller mye volum, og lav vekt. Det kan derfor være en betydelig besparelse å få denne plasten ut av restavfallet. Denne plasttypen egner seg også svært godt til materialgjenvinning.

Gjenvunnet hard plastemballasje brukes blant annet til produksjon av nye leker, diverse avstandsklosser til anleggsbransjen, verktøyesker, paller, avfallsbeholdere, rør, bøtter og møbler.

Hardplastemballasjen blir etter innsamling, sortert i ulike undertyper av plast (PP, HDPE, PE, PS). De rette kvaliteter blir deretter transportert til materialgjenvinner. Hos materialgjenvinneren blir råvaren kvernet, vasket før den går gjennom ekstruder og blir smeltet til regranulat. Regranulatet benyttes deretter som råvare til produksjon av nye plastprodukter.

 

PAPP OG PAPIR
Vi gjør ingen endring på papp- og papirinnsamlingen. Du skal fremdeles sortere ut papp og papir i beholder med grønt lokk.

Papir sendes til papirfabrikk hvor returpapiret benyttes som råstoff til produksjon av nytt papir. Av ett tonn papir spares ca. 18 trær. Papp sendes til papirfabrikk som gjenvinner materialet og bruker det til produksjon av nytt papir og bølgepapp. Fibrene kan gjenvinnes 5 til 8 ganger.

 

RESTAVFALL
Restavfall er det som blir igjen etter at du har sortert ut matavfall, papp og papir, glass- og metallemballasje, klær, farlig avfall, EE-avfall og grovavfall.
Sorteringsanlegget vil først sortere ut de grønne posene med matavfall, og deretter skille plasten fra øvrig restavfall - i hele fem ulike plastkvaliteter.
Ekspempler på restavfall er blant annet; bleier og sanitetsbind, aske (avkjølt og godt innpakket), støvsugerposer, bomull, plaster og gassbind, gummi, dyreekskrementer i pose, lær, tusjer, pensler og penner, ødelagte tekstiler og sko.
Restavfallet kan ikke ombrukes eller gjenvinnes til nye materialer. Restavfall sendes til forbrenning med energiutnyttelse, og blir til fjernvarme og strøm.

 

GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Går til materialgjenvinning, og blir råstoff til nye produkter. Glass- og metallemballasje kan smeltes om nærmest i det uendelige. Glass blir til nye glassprodukter. Isolasjon/glava er gjenvunnet glass, og i tillegg lages et lett byggemateriale; glasopor. Metallemballasje blir til nye metallprodukter som felger, sykkelrammer, stoler osv.

 

FARLIG AVFALL
Farlig avfall skal leveres til Miljøbilen eller til en av våre gjenvinningsstasjoner, som tar hånd om dette på en sikker måte. Det er gratis å levere farlig avfall for alle husholdninger i ROAFs område.
Farlig avfall inneholder miljøgifter som er skadelige for mennesker, dyr og miljø. Farlig avfall finner vi blant annet i rengjøringsmidler, kjemikalier, byggematerialer, elektronikk, lyskilder, batterier og malingsproduker. Vi ønsker ikke å få farlig avfall inn i sorteringsanlegget, og anlegget kan heller ikke sortere ut dette. Maskiner kan bli ødelagt og det kan oppstå branner.

RENOR er mottaker av det meste av det farlige avfallet ROAF tar inn. Mye farlig avfall går til brenselsproduksjon i sementovnen til Norcem i Brevik. Alle metaller blir materialgjenvunnet. Batterier sendes Batteriretur og blir til nye batterier. Alt kvikksølvholdig materiale sendes SAT i Tyskland hvor det deponeres/mures inn i en gruve. Uorganisk avfall sendes enten til NOAH på Langøya eller til Terra Team i Mo i Rana. Solør gjenvinning i Kirkenær tar imot det impregnerte trevirket vårt, dette energigjenvinnes. Asbest deponeres ved eget anlegg på Bøler avfallsdeponi.

 

Alt blir til noe NYTT – ingenting blir “søppel”! God sortering!