Hvilke tjenester dekker renovasjongebyret

Blomst prestekrage

Hvilke tjenester dekker renovasjonsgebyret

ROAF henter mat- og restavfall inkl. plast hos deg en gang per uke, eller hver 14. dag. Papp, papir og kartong henter vi en gang i måneden. 1-2 ganger i året (vår og høst) kan du levere det farlige avfallet du har samlet i rødboksen til Miljøbilen (Kjøreruter legges ut når det nærmer seg). På ROAFs gjenvinningsstasjoner er det en rekke avfallstyper som kan leveres gratis om du har sortert dette på forhånd.

Er du privatperson kan du levere følgende avfallstyper gratis:

 • Elektrisk og elektronisk avfall
 • Farlig avfall
 • Hvitevarer
 • Glass- og metallemballasje
 • Hageavfall (kan ikke leveres på Lørenskog gjenvinningsstasjon)
 • Plast
 • Papp og papir
 • Jern og metall
 • Europaller
 • Tekstiler og klær, inkludert slitte klær, sko, gardiner, m.m.(kan leveres på Skedsmo, Lørenskog og Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon)
 • PCB-holdige/klorparafinholdige isolerglassvinduer (kan kun leveres på Skedsmo gjenvinningsstasjon)
 • Vinyl og rørisolasjon
 • EPS, XPS, Cellegummi
 • Asbest (kan leveres på Skedsmo gjenvinningsstasjon og Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon)
 • Vinduer (kan leveres på Skedsmo gjenvinningsstasjon og Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon)
 • Bildekk (ikke industridekk)
 • Hele og brukbare gjenstander, som møbler, ski, sykler, leker, akebrett, bøker, kopper og kar .