Hvordan påvirker ordningen meg?

ROAF-TFM-Hvordan-paavirker

Hvordan påvirker sorteringsordningen meg?

Matavfall skal kildesorteres i grønn pose! Resten tar sorteringsanlegget seg av! Enkelt for deg - bra for miljøet :-)

Plastemballasje kastes i samme pose som restavfallet (bruk en vanlig bærepose/handlepose). Om du er ekstra flink, kan du gjerne skylle den mest skitne plastemballasjen, slik at anlegget lettere "ser" hva det er. Plasten som automatisk sorteres ut fra restavfallet i sorteringsanlegget - i hele fem ulike kvaliteter - materialgjenvinnes og blir til nye produkter.

 

HVORDAN?
Matavfallet legges i den grønne posen, som knytes igjen med dobbel knute og legges i eksisterende restavfallsbeholder/container ute. Du finner en oversikt over hva som skal legges i de grønne posene her.

 

Sorteringsanlegget sorterer enkelt ut de grønne posene med matavfall. Den moderne teknologien «ser» hvilke poser som er grønne, og skiller disse fra resten. Derfor er det viktig at du kun benytter de grønne posene du får av ROAF til matavfallet ditt.

ROAF ønsker minst mulig matavfall utenfor de grønne posene. Da oppnår vi best mulig kvalitet på det som sorteres ut i anlegget, og miljøgevinsten øker.

 

Vi gjør også oppmerksom på at det i Norge er et generelt forbud mot å installere matavfallskverner i husholdningene (fra 1.1.2007). Ingen av NRAs kommuner har gitt åpning for dette, og det er generelt svært få kommuner som har det.

 

Matavfallet sendes til et biogassanlegg, der det omdannes til miljøvennlig biogass og næringsrik biogjødsel.

 

HVORDAN FÅR JEG TAK I FLERE GRØNNE POSER? 
Knyter du en grønn pose på restavfallsbeholderen din ute, legger renovatøren igjen en rull med poser ved neste tømming av restavfallsbeholderen. Du kan også få tak i flere grønne poser på alle våre gjenvinningsstasjoner, eller på servicetorget i din kommune. De grønne posene er gratis.

De som er en del av en fellesløsning (borettslag/sameier), vil få utdelt poser "på døra" 1 - 2 ganger per år.

 

DET MESTE ER SOM FØR...
Selv om ROAF har startet med matavfallssortering, er det meste som før. Du skal fortsatt sortere ut papp og papir, farlig avfall, glass- og metallemballasje og elektronisk avfall. Hjemme har du beholder/avfallsbrønn for papp og papir, og i nabolaget finnes det returpunkter for glass- og metallemballasje. Finn ditt nærmeste returpunkt her.

Miljøbilen henter farlig avfall en til to ganger i året, og på gjenvinningsstasjonene våre tar vi imot enda flere avfallstyper. Her får du også god hjelp til å sortere avfallet ditt.


Husk - Alt blir til noe NYTT - ingenting blir "søppel"! God sortering!