514921212

Hvordan skal typisk «juleavfall» håndteres?

Er du flink til å sortere, er det meste gratis å levere på ROAFs gjenvinningsstasjoner. Her er en oversikt over typisk avfall som det blir litt ekstra av i julefeiringen.

Juletre:
Er hageavfall og leveres gratis på våre gjenvinningsstasjoner (med unntak av Lørenskog).

Gavepapir og gavebånd:
Kastes i restavfallet. Du kan også levere inntil to sekker med gavepapir og bånd gratis til en av våre gjenvinnings-stasjoner.

Vedsekk: 
Leveres gratis til en av våre gjenvinningsstasjoner.

Juletrenett: 
Leveres gratis til en av våre gjenvinningsstasjoner.

Ribbefett/smult: 
Helles over i melkekartong, tapes godt igjen og legges i grønn matavfallspose. Stivnet fett fjernes med tørkepapir og kastes i grønn pose.

Klementiner:
Kjøp ikke mer enn du trenger, deretter spis de opp. Har du dårlige klementiner til overs skal de i grønn matavfallspose sammen med skallet.

Juletre i plast:
Leveres gratis til en av våre gjenvinningsstasjoner.

Julekuler av plast og glass:
Kastes i restavfallet.

Pappesker, merkelapper/julekort av papir, blader og magasiner (også med glanset papir):
Kastes i beholder/container for papp, papir og kartong. 

Stearinlysstumper:
Kastes i restavfallet eller leveres til Skedsmo gjenvinningsstasjon for ombruk.

Telysholdere av plast:
Kastes i restavfallet.

Telysholdere av metall:
Leveres til nærmeste returpunkt for glass- og metallemballasje. (Eller egen beholder for de som har det)

Tomme glass:
Leveres til nærmeste returpunkt for glass- og metallemballasje. (Eller egen beholder for de som har det)

Snø- og glitterspray: 
Leveres til farlig avfallmottaket på gjenvinningsstasjonen eller til Miljøbilen (vår og høst).

Elektriske eller elektroniske produkter: 
Leveres til en av våre gjenvinningsstasjoner (EE-avfall) eller til Miljøbilen (vår og høst).