Tjenester

Avfallsbrønn

Informasjon om avfallsbrønner

ROAF jobber aktivt for å få til gode renovasjonsløsninger i alle boområder.

Avfallsbrønner er en moderne renovasjonsløsning som blir mye brukt i dag.

ROAF tilbyr gratis rådgivning til utbyggere og arkitekter som er involvert i boligprosjekter i vårt distrikt. Ring ROAF på tlf 40002979 dersom du ønsker kontakt med en av våre rådgivere.

Her kan du laste ned brosjyren vi har laget, som gir god og nyttig informasjon om avfallsbrønner.