Organisasjonen

Andreas_farger_300x375

Avd.direktør Andreas Andresen

Innsamling, gjenvinning og ombruk

Andreas Andresen

Avd.direktør 
Tlf. 970 35 848
Epost: aa@roaf.no

Avdelig for Innsamling, gjenvinning og ombruk har ansvar for:

  • Åtte gjevinningsstasjoner
  • Renovasjon og innsamling
  • Ombrukscontainere
  • Prosjekt ombruksbutikk på Skedsmo gjenvinningsstasjon
  • Prosjekt Lørenskog nye gjenvinningssstasjon
  • Miljøbilen

 

Driftsleder Skedsmo gjenvinningsstasjon

Line Akselsen
Tlf. 468 05.914
Epost: la@roaf.no

 

Driftsleder små gjenvinningsstasjoner

Haakon Raadim
Tlf. 950 81 024
Epost: hk@roaf.no
 

Renovasjonsleder

Thomas Edset 
te@roaf.no