Ledige stillinger

16.01.2018

Ledig stilling: HR-fagsjef

Renovasjonsbil foran ESAR

Vi søker etter en faglig oppdatert operativ og strategisk HR-fagsjef til fast 100 % stilling. 

HR-fagsjef har faglig ansvar i selskapet for HR-området, og skal sørge for at HR er en tydelig og faglig sterk rådgivningsinstans for ledelsen. Det betyr å se til at alle ledere og avdelinger blir støttet med behovsdekkende HR-tjenester i henhold til gjeldende lover og avtaleverk. HR-fagsjef vil være en viktig støttespiller i ROAFs strategiske arbeid for videre utvikling av organisasjonen og måloppnåelse, og vil jobbe tett med selskapets ledelse og den enkelte avdeling. 
 

9.01.2018

ledig stilling: Rådgiver innsamlingsløsninger og utbygging

Renovasjonsbil foran ESAR

ROAF jobber daglig med forbedring og tilrettelegging for riktig avfallshåndtering, og har et mål om å bli best på materialgjenvinning i Norge. I den forbindelse søker vi en miljøengasjert, effektiv, systematisk, utadvendt rådgiver. Stillingen skal bidra til gode innsamlingsløsninger av husholdningsavfall i fbm plan- og byggesaker. Stillingen er fast.