Lørenskog

Lørenskog gjenvinningsstasjon, dekker også Rælingen kommune

Solheimsveien 101, innkjøring Nordliveien, 1473 Lørenskog GPS-Koordinater: 59.92655,10.96672

 

På Lørenskog gjenvinningsstasjon har vi store utfordringer når det kommer store biler. På grunn av plassmangel tillates kun personbil, personbil med henger og varebiler som tar volum inntil 6m3. Lastebiler og kjøretøy med volumkapasitet over 6m3 vil henvises til Skedsmo gjenvinningsstasjon over vekta.

ROAF kart Lørenskog.jpg

Generelt

Hva kan du levere på gjenvinningsstasjonen?

Hos de fleste oppstår det av og til avfall som er så stort at det ikke går an å bli kvitt det gjennom den ordinære renovasjonsordningen, som for eksempel gamle møbler, komfyrer, kjøleskap, sykler, byggematerialer, stor emballasje o.s.v.

Slikt avfall kan alle husstander i ROAF kjøre til en av de åtte lokale gjenvinningsstasjonene ROAF har etablert.

Er du privatperson kan du levere følgende avfallstyper gratis:

 • Farlig avfall
 • Elektrisk- og elektronisk avfall
 • KFK-holdige kuldemøbler/Hvitevarer
 • Glass- og metallemballasje
 • Hageavfall (hageavfall kan ikke leveres på Lørenskog gjenvinnigsstasjon)
 • Papp og papir
 • Jern og metall 
 • Plast
 • Europaller
 • Tekstiler og klær til ombruk (også det som er hullete og slitt)
 • Vinduer (kan kun leveres på Skedsmo- og Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon)
 • Vinyl og rørisolasjon
 • EPS, XPS, Cellegummi (gjelder det som er produsert før 2005 som inneholder farlig avfall)
 • Impregnert treverk
 • Dekk, med og uten felg (ikke industridekk)
 • Asbest (kan kun leveres på Skedsmo- og Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon)

Det er mengdebegrensning på 6m3 for leveranser til gjenvinningsstasjonene. Leveranser over 6m3 henvises til ROAF Miljøpark over vekt.

Oversikt over hva du må betale for å levere, finner du her.