Matavfallskurv og grønne poser

Roaf - Kurv med poser

Matavfallskurv og grønne poser

Kurv og grønne poser til matavfall kan du hente på alle ROAFs gjenvinningsstasjoner og på servicetorget i din kommune.

Begynner det å bli tomt for grønne poser til matavfall, så får du tak i flere ruller på ulike måter:

  • På alle våre gjenvinningsstasjoner.
  • På servicetorget i din kommune.
  • Hos Miljøbilen (vår og høst).
  • Knyt en pose på restavfallsbeholderen din, så legger renovatøren igjen en rull med poser ved neste tømming av restavfallet.
    (Gjelder de som har beholder med to hjul)
  • De som er en del av en fellesløsning (borettslag og sameier) vil få utdelt poser 1-2 ganger per år.

 

Trenger du Rødboks til oppsamling av farlig avfall og elektrisk og elektronisk avfall, kan denne også hentes på en av våre gjenvinningsstasjoner.

Både matavfallskurv, grønne poser og Rødboks får du gratis!

Ved spørsmål kan du også sende en e-post til firmapost@roaf.no eller ringe oss på telefon 07623.

God sortering!