Hjem

Sirkulær Økonomi

Gratis henting og levering av restlopper!

01.08.12 - 01.11.12

ROAF tilbyr to gratis tjenester for håndtering av restlopper, henting og/eller levering. Begge tjenestene er gratis for loppemarkeder arrangert av lag og foreninger på Nedre Romerike.

Dette tilbudet gjør at arrangører av loppemarkeder slipper å betale avgift, og dermed sparer penger som kommer barna og aktivitetene til gode. Det betyr økt lønnsomhet for loppemarkedene, økt andel ombruk av gjenstander og mindre avfall til sluttbehandling.

For at dere som arrangør skal slippe å betale, må alle restlopper være sortert i henhold til sorteringsguide for restlopper, uavhengig av henting eller levering. I tillegg må en ansvarlig for loppemarkedet delta på opplæring i sortering i forkant av loppemarkedet.(Dato og tid for dette kommer i forkant av sesongen)

Henting av restlopper ved bruk av ROAF-sekken

Vi tilbyr alle loppemarked å få hentet restlopper gratis mot at dere sortere restloppene riktig i ROAF-sekker.

Hver sekk skal inneholde en konkret avfallstype. Det betyr at dere må sortere riktig for å benytte dette tilbudet.

Se sorteringsguide for restlopper her

Ditt loppemarked kan hente  ROAF-sekker gratis på Skedsmo eller Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon. Ubrukte sekker skal returneres.

ROAF-sekkene må plassers slik at det er mulig å hente de med stor kranbil, dvs. ved kjørbarvei og ikke under strømledninger. Loppemarkedet er ansvarlig for at sekken står lett tilgjengelig for henting. 

Større avfallstyper som ikke skal i ROAF-sekken må leveres av arrangør. Større restlopper er for eksempel hvitevarer, kuldemøbler, sofaer, spisebord etc.

Levering av restlopper på gjenvinningsstasjonen


Alle loppemarkeder (på Nedre Romerike) kan levere restlopper gratis på Skedsmo og/eller Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon.

Restlopper som leveres på gjenvinningsstasjonen må også sorters etter gjeldene regler. Er ikke restloppene sortert på forhånd, må dette gjøres når dere ankommer gjenvinningsstasjonen med egen bil (evt med henger). Restlopper skal ikke levers i sorte sekker, men løst eller i gjennomsiktige avfallssekker. Dere kan også bruke ROAF-sekken om ønskelig

Hvis restlopper leveres med kontainere eller lastebil skal restloppene være sortert etter avfallstype. Loppemarked kan ikke levere usorterte restlopper med kontainer eller lastebil til noen av ROAF sine gjenvinningsstasjoner. Slike usorterte lass må leveres til Franzefoss, Norsk Gjenvinning eller andre.

Merk at stasjonene ikke er oppe på søndager. Se åpningstider her.

Generelle betingelser

Arrangøren av loppemarkedet må minimum to uker før henting/levering av restlopper sende inn meldeskjema og få bekreftelse av ROAF. Skjema finner du nederst på denne siden.

Vi har kapasitet til å hente hos to små/mellomstore loppemarkeder per dag. 

Henting av restlopper er kun mulig på lørdager og søndager, da henting i ukedager kolliderer med vanlig drift. ROAF henter kun restlopper fra ett loppemarked en gang, så man kan ikke bestille henting både lørdag og søndag. Vi henter maksimum totalt 30 ROAF-sekker per loppemarked. ROAF-sekken finnes i to str. 1 kubikk, eller 2,2 kubikk (se bestillingsskjema lengre ned).

Hvis RIOAF oppdager usorterte lass eller sekker vil loppemarkedet bli fakturert i etterkant. Dette vil det bli informert mer opp under obligatorisk opplæring

Det blir gjennomført mottakskontroll av restloppene. Dersom vi finner avfall som er feilsortert, må det betales gebyr etter gjeldende takster.

Farlig avfall skal leveres særskilt, men er også gratis å levere. Eksempler på farlig avfall er formfettspraybokser og batterier.

Ta kontakt med ROAFs  miljøagenter for videre veiledning, og for bistand til god kildesortering av restloppene.
Maria Antonsen, 93615743, mta@roaf.no
 

Lykke til med loppemarkedet og sorteringen.

 

Fyll ut skjema for å benytte deg av tjenesten!Henting og/eller levering
Skal begge metoder benyttes, kryss av for begge:

Skriv inn ønsket hentetidspunkt


ROAF-sekken
Kryss av om dere ønsker benytte ROAF-sekker:
Skriv inn hvor mange dere ønsker av de ulike sekkene.
Antall 2,2 kubikk -maksimum 13 stk
Antall 1 kubikk - maksimum 17 stk

Skriv inn om dere ønsker en Rødboks for sortering av farlig avfall og små elektrisk. Rødboksen må leveres til en av våre gjenvinningsstasjoner, og hentes/bringes ikke av ROAF. Rødboksen er gratis å hente, og gratis å levere. Maksimum 3 stk.:

Skriv inn antatt mengde restlopper og leveringsmåte

Skriv inn antatt mengde for hver type.
Skriv også om det er i ROAF-sekk, tilhenger, lastebil eller container.

Sykler, stativer o.lBlandingsavfall som ikke kan sorteres i de øvrige kategoriene.

F.eks. porselen, keramikk og rent glass