Nyinnflyttet

Har du nettopp flyttet til en ROAF-kommune?

Hvert år får ROAF-kommunene over 3000 flere innbyggere. Her finner du litt ekstra informasjon dersom du akkurat har flyttet til en av våre kommuner. Vi anbefaler også at du liker oss på facebook, da holder du deg oppdatert og mottar fortløpende nyheter og informasjon av betydning for deg. Du får også nyttige tips og råd om avfall og miljø. Her kan du laste ned en brosjyre med nyttig informasjon til deg som nyinnflyttet i en ROAF-kommune.

Matavfallskurv med pose
Grønn pose knytt
Knyte på pose2
Mat og restavfall i samme beholder


Romerike Avfallsforedling IKS er et interkommunalt avfallsselskap for kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum. Vi er ansvarlig for innsamling av husholdningsavfall i disse kommunene og betjener over 190 000 innbyggere. Vi driver også Bøler avfallsdeponi og åtte gjenvinningsstasjoner, samt ordning for innsamling av farlig avfall.


HVORDAN FÅR JEG TAK I AVFALLSBEHOLDERE?

For deg som bor i borettslag/sameie:
 

 • Her kan du ta i bruk de fellesbeholderne/containerne som står i ditt borettslag/sameie.
   
 • Grønne poser og kurv til posene, kan du hente gratis på servicetorget i din kommune, eller på en av våre gjenvinningsstasjoner.
   
 • Rødboks (til farlig avfall og ee-avfall) kan du hente gratis på en av våre gjenvinningsstasjoner eller hos Miljøbilen.
   
 • Flere grønne poser vil deles ut 1-2 ganger pr. år.
   

For deg som bor i enebolig e.l.:
 

 • Beholdere til mat- og restavfall og til papp og papir, får du ved å henvende deg til kommunen du bor i. Da får du også Rødboks, matavfallkurv og grønne poser.
   
 • Trenger du flere grønne poser kan du knyte en pose på restavfallsbeholderen, så legger renovatøren igjen en ny rull ved neste tømming av restavfallet.


HVORDAN SORTERER JEG HJEMME?


Lurer du på andre ting? Ta gjerne kontakt med oss på firmapost@roaf.no eller på telefon 07623.


Vi håper du vil trives i din nye kommune, og velkommen til ROAF :-)