Om ROAF

ROAF IKS

Romerike Avfallsforedling IKS er et interkommunalt avfallsselskap for kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Rømskog. Vi er ansvarlig for innsamling av husholdningsavfall i disse kommunene og betjener ca. 200 000 innbyggere. Vi driver også Bøler avfallsdeponi og åtte gjenvinningsstasjoner, samt ordning for innsamling av farlig avfall. Vi har omlag 100 ansatte og en omsetning på vel 200 millioner.

ROAF har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet på en forsvarlig måte. I tillegg arbeider vi kontinuerlig for å minske det økologiske fotavtrykket fra vår drift. Dette blant annet ved å innføre energiledelse. Vi er miljøsertifisert (ISO 14001) og vi fokuserer på miljø i alt vi gjør, og i alle anskaffelser.

ROAF Miljøpark, som består av ROAFs administrasjon, Skedsmo gjenvinningsstasjon, Bøler avfallsdeponi og vekta, er i Bølerveien på Berger industriområde. Sving av avkjørsel 46 på E6 og følg skiltene til gjenvinningsstasjonen.
 

Besøksadressen til administrasjonen er:
Bølerveien 93
2020 Skedsmokorset
 

Postadressen vår er:
Romerike Avfallsforedling IKS
Postboks 98
2021 Skedsmokorset
 

Vi kan også nås på telefon 07623 eller via e-post: firmapost@roaf.no
 

Vi har også en facebook-side som vi anbefaler at du liker. Da holder du deg oppdatert og mottar fortløpende nyheter og informasjon av betydning for deg. Du får også nyttige tips og råd om avfall og miljø!