Om ROAF

ROAF IKS

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) er et interkommunalt renovasjonsselskap som sikrer miljøriktig og kostnadseffektiv avfallshåndtering for om lag 200 000 innbyggere, fordelt på ti kommuner på Nedre Romerike. Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Rømskog.

ROAF har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet på en forsvarlig måte. I tillegg arbeider vi kontinuerlig for å minske det økologiske fotavtrykket fra vår drift. Dette blant annet ved å innføre energiledelse. Vi er miljøsertifisert (ISO 14001) og vi fokuserer på miljø i alt vi gjør, og i alle anskaffelser. ROAF har som mål å bli best på materialgjenvinning i Norge.

ROAF drifter Norges mest moderne ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall hvor innsamlet avfall ettersorteres. I tillegg drifter ROAF åtte gjenvinningsstasjoner, Bøler avfallsdeponi og over 200 returpunkter for glass- og metallemballasje.

Selskapet har i overkant av 100 ansatte og en omsetning på over 250 millioner kroner. Sentralt i ROAFs virksomhetsstrategi står fire kjerneverdier: Miljøansvar • Engasjement • Service • Tillit

Enkelt for deg – bra for miljøet!

ROAFs hovedkontor ligger sammen med Skedsmo gjenvinninsstasjon i Bølerveien på Berger industriområde. Sving av avkjørsel 46 på E6 og følg skiltene til gjenvinningsstasjonen.

Adressen er:
Bølerveien 93
2020 Skedsmokorset
 

Postadressen vår er:
Romerike Avfallsforedling IKS
Postboks 98
2021 Skedsmokorset
 

Vi kan også nås på telefon 07623 eller via e-post: firmapost@roaf.no

Vi har også en facebook-side som vi anbefaler at du liker. Da holder du deg oppdatert og mottar fortløpende nyheter og informasjon av betydning for deg. Du får også nyttige tips og råd om avfall og miljø!