Ombrukscontainere

1.08.2017

Ombrukscontainere

ombruk_småkopper

På de fleste av ROAF sine gjenvinningsstasjoner er det satt ut containere hvor folk kan sette igjen fine gjenstander og utstyr man tror andre vil ha nytte av. Dette er et tiltak for øke gjenbruksverdien av ting. ROAF ønsker at ting skal gjenbrukes før det evt destrueres og blir til nye råvarer. 

18.07.2017

Trevirke til ombruk

Plank_til_ombruk_2

Kunder kan hente ut trevirke gratis på Skedsmo gjenvinningsstasjon.