Ombrukscontainere

22.08.2017

Beholdere for stearinlys

Stearinlysbeholder_liggende

gjenvinningsstasjonen på Skedsmo har vi satt ut egen beholder for å samle inn brukte stearinlys. 

Vi ønsker at barnehager og skoler skal kunne hente dette og bruke til juleverksted med støping av lys eller lignende. 

 

1.08.2017

Ombrukscontainere

ombruk_småkopper

På de fleste av ROAF sine gjenvinningsstasjoner er det satt ut containere hvor folk kan sette igjen fine gjenstander og utstyr man tror andre vil ha nytte av. Dette er et tiltak for øke gjenbruksverdien av ting. ROAF ønsker at ting skal gjenbrukes før det evt destrueres og blir til nye råvarer. 

18.07.2017

Trevirke til ombruk

Plank_til_ombruk_2

Kunder kan hente ut trevirke gratis på Skedsmo gjenvinningsstasjon.