ombruk_småkopper

Ombrukscontainere

På de fleste av ROAF sine gjenvinningsstasjoner er det satt ut containere hvor folk kan sette igjen fine gjenstander og utstyr man tror andre vil ha nytte av. Dette er et tiltak for øke gjenbruksverdien av ting. ROAF ønsker at ting skal gjenbrukes før det evt destrueres og blir til nye råvarer. 

Vi har satt opp egne ombrukscontainere på alle gjenvinningsstasjonene våre utenom Lørenskog og Sørum, men planen er å få satt ut på Sørum også.

I containeren kan man finne alt fra leker, kopper og kar, lenestoler, skap, kommoder og ikke minst sykler.

Hvem som helst kan komme og hente tingene gratis mot å fylle ut et skjema.

Ombrukscontainerne har gitt gode resultater. Fra januar til juni 2016 var det 11 tonn møbler og ting som ble hentet fra våre containere. I første halvdel av 2017 er det nesten 19 tonn. Disse 19 tonnene gir et snitt på 105 kilo hver dag eller 727 kilo hver uke

ombruk_sykler.jpg

ombrukscontainer.jpg

ombruk_kopper.jpg

ombruk_komode.jpg