Priser

Betaling

Priser på gjenvinningsstasjonene

 

Du kan levere det meste gratis på våre gjenvinningsstasjoner. Oversikt over det som er gratis, finner du her.

 

Følgende må du betale for:

  • Gips
  • Brennbart avfall etter sortering
  • Trevirke
  • Isolasjon
  • Isopor
  • Ikke brennbart avfall (porselen, keramikk og rent glass). Annet, som betong, stein og jordmasser må leveres på Skedsmo gjenvinningsstasjon. Har du over 1m3 ikke brennbart avfall henviser vi til Skedsmo eller Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon.


ROAF tar ikke imot industridekk.


Betalingssatser for private:

  • Avfallsleveranser inntil 1m3   kr 100
  • Avfallsleveranser 1-3m3         kr 200
  • Avfallsleveranser 4-6m3         kr 400 


Det er mengdebegrensning på 6m3 for leveranse til gjenvinningsstasjonene. Leveranser over 6m3 henvises til Skedsmo eller Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon over vekt.
 

 
 Priser på kompostjord:

  • 1m3               kr. 350,-

 

Her kan du lese mer om ROAFs kompostjord.