Priser

Roaf_5138

Dette kan du levere på gjenvinningsstasjonene

Alt avfall skal sorteres. På gjenvinningsstasjonene har vi ulike kontainere til ulike materialer. Når du ankommer må vi ha tilgang til å se det du har med deg slik at vi får sortert riktig og satt riktig pris. Derfor må avfallet ligge løst i tilhenger eller i gjennomsiktige avfallssekker. Fra 1.juni 2017 tillater vi ikke at du leverer avfall i sorte sekker.

Gjennomsiktige avfalsekker kan du få kjøpt på ROAF sine gjenvinningsstsjoner eller hos Jula, Europris og Maxbo.

Alt avfall skal medbringes løst i henger eller i gjennomsiktige avfallsekker

 

Avfallstyper som er gratis

Er du privatperson kan du levere følgende gratis:

 • Elektrisk og elektronisk avfall
 • Farlig avfall (Se punkt nederst på hva vi ikke tar imot)
 • Hvitevarer
 • Glass- og metallemballasje
 • Hageavfall (kan ikke leveres på Lørenskog gjenvinningsstasjon)
 • Plast
 • Papp og papir
 • Jern og metall
 • Europaller
 • Tekstiler og klær til ombruk (også det som er hullete eller slitt)
 • Vinyl og rørisolasjon
 • EPS, XPS, Cellegummi (gjelder det som er produsert før 2005 som inneholder farlig avfall)
 • Asbest (kan kun leveres på Aurskog-Høland og Skedsmo gjenvinningsstasjon)
 • Vinduer (kan kun leveres på Aurskog-Høland og Skedsmo gjenvinningsstasjon)
  Gjelder kun isoler vinduer som er produsert i tidsrommet 1965-1990. Andre vinduer er definert som brennbart etter sortering og må betales for
  Skjema for erklæring om PCB- og Klorparafinholdig avfall finner du her
 • Dekk, både med og uten felg (ikke industridekk)
 • Impregnert trevirke
 • Hardplast

Avfallstyper som kan leveres mot betaling

 • Gips
 • Brennbart avfall etter sortering
 • Trevirke
 • Isolasjon
 • Isopor
 • Vinduer som ikke er produsert i tidsrommet 1965-1990
 • Ikke brennbart avfall (porselen, keramikk og rent glass). Har du over 1m3 ikke brennbart avfall henviser vi til Skedsmo eller Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon. Annet ikke brennbart avfall, som betong, stein og jordmasser, kan kun leveres til Skedsmo gjenvinningsstasjon. 

Betalingssatser for privatkunder

 • Avfallsleveranser inntil 1m3   kr 100
 • Avfallsleveranser 1-3m3         kr 200
 • Avfallsleveranser 4-6m3         kr 400 


Det er mengdebegrensning på 6m3 for leveranse til gjenvinningsstasjonene. Leveranser over 6m3 henvises til Skedsmo eller Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon over vekt.

Disse avfallstypene tar vi IKKE i mot

 • Eksplosiver
 • Ammunisjon
 • Fyrverkeri
 • Infeksjonsfremmende og radioaktive stoffer
 • Gassflasker (med unntak av propan og butan)