Privat

12.01.2016

Hentetider på din adresse

Skriv inn din adresse og få oversikt over når vi kommer og henter avfallet ditt. 

 

15.06.2011

Privathusholdning

Gassbil

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) er et interkommunalt selskap, som siden 1992 har ivaretatt ansvaret og oppgavene knyttet til avfallshåndtering i våre eierkommuner. Våre eierkommuner er: Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum. Rømskog er assosiert medlem.