Registrer deg som ny kunde

Bedriftsavtale om henting og behandling av kildesortert avfall

Ved å fylle ut dette skjema inngår du en avtale for henting og behandling av kildesortert avfall i henhold til ROAFs kildesorteringsløsning.

ROAF henter avfall fra bedriftskunder i ulike beholdere/containere/brønner. Prisliste ligger i skjemaet.
Mat- og restavfall inkl. plast hentes hver uke.
Papp, papir og kartong hentes hver 4. uke.

Bedriftsavtale om henting og behandling av kildesortert avfall for Aurskog-Høland og Rømskog

Ved å fylle ut dette skjema inngår du en avtale for henting og behandling av kildesortert avfall i henhold til ROAFs kildesorteringsløsning.

ROAF henter avfall fra bedriftskunder i ulike beholdere/containere/brønner. Prisliste ligger i skjemaet.
Mat- og restavfall inkl. plast hentes hver 2. uke.
Papp, papir og kartong hentes hver 4. uke.
Glass- og metallembalasje hentes hver 8. uke.