ROAF-posten

ROAF-posten-spesial-Fet-forside

ROAF-posten spesial - Fet

Her kan du laste ned ROAF-posten spesial for Fet kommune, og lese mer om den nye sorteringsordningen som skal i gang fra januar 2014.