Tjenester

Miljøstasjon

Søk midler fra ROAF-fondet

ROAF deler årlig ut 50 000 - 100 000 kroner av overskuddet fra ROAFs næringsvirksomhet. Midlene tildeles lag, foreninger og organisasjoner, etter søknad.

Har du en grønn og miljøvennlig ide eller aktivitet?

Hva er ROAF-fondet, og hvem kan søke

(I 2017 blir det ikke mulig å søke ROAF fondet.)

ROAF-fondet ønsker å støtte tiltak som fremmer kildesortering, klima og miljøvennlige ideer og aktiviteter. Både organisasjoner og andre lag eller foreninger kan søke. Hvis det er en enkeltperson som ønsker å søke så må dette gjøres via en organisasjon eller borettslag da vi er nødt til å ha et organisasjonsnummer.

En god søknad inneholder hvordan du/dere skal fremme verdiene til ROAF

  • Klimavennlige tiltak
  • Aktiviteter, eks. kildesortering på idrettsarrangement, sortering av matavfall på idrettsarrangement
  • Miljøvennlige ideer og plan for gjennomførelse

Generelt så vil ROAF-fondet dele ut alt fra 10 000 og oppover, i forhold til innhold og forventet arbeidsmengde fra søker(e).
I tillegg vil ROAF-fondet kunne tildele en høyere sum til fremdragende og nytenkende ideer.
For å kunne motta en slik støtte er det forventet at søkerne må kunne vise til gode resultater, eller nye miljøvennlig tiltak som vil være mulig å kunne følge opp i løpet av de neste 12 månedene.

Hvis du/dere har spørsmål i forhold til søknad og prosess, så ring oss gjerne eller send mail til;

mta@roaf.no eller tr@roaf.no eller ring 40002979

Hvordan søke ROAF-fondet?

Lagre søknad som PDF

Send søknad med eventuelle vedlegg til tr@roaf.no

I 2017 blir det ikke utbetalt noe fra ROAF fondet. 

Følg med på disse sidene for neste utlysning.