Sortering av matavfall

Bedriftskunder_ny

Sortering av matavfall

Den eneste endringen for våre bedriftskunder, er at matavfallet skal legges i de grønne posene, ellers sorteres avfallet som tidligere. Sortering av plast skal foregå automatisk på sorteringsanlegget.

 

  • Alle ROAFs bedriftskunder er med på ordningen med matavfallssortering i grønne poser.
  • Plasten kastes i samme pose som restavfallet.
  • De grønne posene skal kun fylles med matavfall, knytes igjen med dobbel knute og legges direkte i beholder/container for restavfall ute.
  • Det er viktig at de grønne posene legges løst i beholder/container, og ikke puttes/emballeres i andre poser/avfallssekker. Sorteringsanlegget kan ikke "se" grønne poser som ligger inni for eksempel en sort søppelsekk!
  • Nye grønne poser deles ut gratis.
  • Har du spørsmål til sorteringsordningen, ta kontakt på e-post: terje.skovly@roaf.no

 

Sammen kan vi gjøre en fantastisk jobb til beste for alle! God sortering!