Sorteringsanlegget

Illustrasjon_ny

Sorteringsanlegg i verdensklasse!

ROAF har bygget Europas mest moderne sorteringsanlegg på ROAF Miljøpark i Skedsmo. Anlegget består av et tyvetalls ulike sorteringsmaskiner og over hundre transportbånd, plassert i et 6000 kvadratmeter stort bygg. Det er et av de største avfallsanleggene som er satt opp i Norge. Anlegget sorterer ut kildesortert matavfall i grønne poser, og plast - i hele fem ulike kvaliteter (PET, PP, PE, folie og blandet plast). Innbyggerne skal fortsette med kildesortering av papp og papir, glass- og metallemballasje, farlig avfall og elektronisk avfall på vanlig måte.


HVORDAN?
Matavfallet legges i den grønne posen, som knytes igjen med dobbel knute og legges restavfallsbeholderen/containeren ute.
Hver innbygger kaster ca. 112 kg matavfall hvert år, og vi håper på å sortere ut ca. 8000 tonn matavfall i året.

Plasten kastes i samme pose som restavfallet (bruk en vanlig bærepose/handlepose). Du kan gjerne skylle den mest skitne plastemballasjen slik at anlegget lettere "ser" hva det er. Både de grønne posene med matavfall og posene med restavfall (inkl. plast), legges i restavfallsbeholderen/containeren ute.

Anlegget har, som det første i verden, helautomatisk sortering av plast. Det er sensorteknologi fra norske TOMRA Sorting (TiTech) som vil sørge for spektrometrisk avlesning ved bruk av nærinfrarødt (NIR) lys, som kan lese type materiale og materialkvalitet.

NIR leser hvilke poser som er grønne, slik at disse først blir sortert ut. Deretter sorteres plast i ulike kvaliteter. Teknologien "ser" hvilket materiale man har fremfor seg på båndet, og trykkluftdyser blåser materialet ut i riktig sorteringsbeholder. Det er derfor viktig at man kun benytter de grønne posene man får av ROAF til matavfallet.

Brosjyre med fakta om sorteringsanlegget kan lastes opp her.


HVORFOR?
Hver innbygger kaster ca. 23 kilo plast hvert år. Sorteringsanlegget vil automatisk sortere ut ca. 2500 tonn plast hvert år til materialgjenvinning. Det tilsvarer 5000 tonn råolje! Vi sparer ressurser og tar vare på miljøet!

De grønne posene med matavfall fraktes etter utsortering til et biogassanlegg, der det blir omdannet til biogass og biogjødsel - som gir både miljøvennlig drivstoff og gjødsel for matproduksjon.
ROAFs renovasjonsbiler går på biogass, så våre biler kjører med andre ord på dine epleskrotter, din kaffegrut og ditt bananskall!

Restavfallet som blir igjen etter sortering går til energigjenvinning. Energien brukes til fjernvarme og strøm.

Anlegget er designet med fokus på stor fleksibilitet, og vil også kunne justeres til å sortere ut andre avfallstyper – alt etter hvordan fokus endrer seg.

Målet er mest mulig gjenvinning og utnyttelse av ressursene, slik at vi alle kan være stolte av vårt bidrag til en miljøriktig og fremtidsrettet håndtering av avfallet!


TIL INSPIRASJON OG FELLES MILJØGLEDE - OMVISNING PÅ SORTERINGSANLEGGET
Anlegget er også designet slik at vi trygt skal kunne ta imot ulike typer besøkende. Ønsker du/dere å komme nærmere inn på teknologien og oppleve hvordan anlegget utfører sorteringsjobben sin? Grupper som er interessert i et slikt besøk, kan kontakte ROAF for evt. avtale på e-post: omvisning@roaf.no


Sikkerhetsbrosjyre for sorteringsanlegget

Safety brochure for the sorting facility