Styret

Gruppebilde2

ROAF styre

Leder:

Nina Elisabeth Kristiansen

Nestleder:

Arne Brovold

Styremedlemmer:

Dag Møkleby

Tor Allstrin

Beate Kristin Storsul

Terje Skovly (ansattrepresentant)

Varamedlemmer:

Anne Hagerup Heggdal

Sissel Sjølli

Aage Kato Holt

Lars Lilleengen (ansattrepresentant)