Kildesortering

Takk for maten_kampanjeside

Takk for at du sorterer matavfall i grønn pose!

Matavfall i grønn pose - bra for miljøet - enkelt for deg!
 

ROAF har bygget Europas mest moderne sorteringsanlegg på ROAF Miljøpark i Skedsmo. Sorteringsanlegget vil automatisk sortere ut cirka 2500 tonn plast hvert år til materialgjenvinning. Det eneste du trenger å tenke på er at matavfall skal kildesorteres i grønn pose.
 

Matavfallet legges i den grønne posen, som knytes igjen med dobbel knute og legges i restavfallsbeholderen/containeren ute. Sorteringsanlegget sorterer enkelt ut de grønne posene med matavfall, som deretter fraktes til et biogassanlegg der det omdannes til miljøvennlig biogass og biogjødsel.

Plasten kastes i samme pose som restavfallet (bruk en vanlig bærepose/handlepose fra Rema, Rimi, Kiwi etc.). Plasten som automatisk sorteres ut fra restavfallet i sorteringsanlegget - i hele fem ulike kvaliteter - materialgjenvinnes og blir til nye produkter.

Vi ber om at plastemballasjen skylles i kaldt vann før den kastes. Bruk gjerne oppvaskbørsten eller tørkepapir om nødvendig. Dette fordi vi ønsker at kvaliteten på plasten skal være best mulig, og for å unngå tilgrising i sorteringsanlegget. Det blir også mindre lukt fra restavfallet i kjøkkenbenken din, når plasten skylles.
 

Vi gleder oss også over at dere stadig blir flinkere til å kildesortere og besøke våre gjenvinningsstasjoner! Det er viktig at farlig avfall og elektronisk avfall ikke havner på avveie, og at glass- og metallemballasje leveres på våre returpunkter – som blir stadig flere.
Vi gjør ingen endring på papp- og papirinnsamlingen. Du skal fremdeles sortere ut papp og papir i beholder med grønt lokk.
 

Målet er mest mulig gjenvinning og utnyttelse av ressursene, slik at vi alle kan være stolte av vårt bidrag til en miljøriktig og fremtidsrettet håndtering av avfallet!

 

Sammen kan vi gjøre en fantastisk jobb til beste for alle! God sortering!