Tjenester

ROAF-skolen

Roaf-skolen

ROAFs miljøskole er et gratis undervisningsopplegg for alle 4. klasser i kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Rømskog.

Vi håper flest mulig vil benytte seg av dette tilbudet. Ta kontakt via skjema nederst på siden.

13.12.2013

Sponsormidler fra ROAF-fondet

Nytt forbrenningsanlegg, omviser administrerende direktør Øivind Brevik.

ROAF deler årlig ut 50 000 - 100 000 kroner av overskuddet fra ROAFs næringsvirksomhet. Midlene tildeles lag, foreninger og organisasjoner, etter søknad.

28.02.2013

Informasjon om avfallsbrønner

Avfallsbrønn

ROAF ønsker at alle nye borettslag og boligområder velger gode renovasjonsløsninger, samt at boligområder som rehabiliteres får moderne og praktiske løsninger.

1.08.2012

Ekstrasekker

Ekstrasekk[2]

Til tider kan det bli mye restavfall. Da har du muligheten til å kjøpe ekstrasekk. Sekkene kan kjøpes på alle gjenvinningsstasjonene og i ROAF-kommunene, samt ved flere bensinstasjoner. Sekken koster 50 kroner.

Tøybleietilskudd

Sjokkert baby

Velger du å kjøpe tøybleier kan du få inntil 2.500 kroner igjen fra ROAF. Bruk av tøybleier gir mange fordeler, både for miljøet og for barnet ditt. Målet er å bli enda bedre på gjenvinning og redusere avfallet som leveres inn. ROAF sponser derfor innkjøp av tøybleier til beboere i våre ti kommuner.

10.10.2011

Større papirbeholder er gratis

Papp og papir

Flyter det over av papir i papirbeholderen din?

ROAF tilbyr større papirbeholder gratis.  Bestill ved å fylle ut og sende inn skjemaet under, eller ring oss på 07623.

Gratis bytte av ødelagt avfallsbeholder

avfallsbeholder-2

Har du en ødelagt avfallsbeholder? Da kan du få en ny beholder gratis ved å ta kontakt med oss på vårt sentralbord, telefonnummer 07623. Det tar en til to uker fra skaden er innmeldt til ROAF til du får ny beholder.

Gratis henting og levering av restlopper!

Sirkulær Økonomi

ROAF tilbyr to tjenester for håndtering av restlopper, gratis henting og/eller levering. Begge tjenestene er gratis for loppemarkeder arrangert av lag og foreninger på Nedre Romerike.

Dette tilbudet gjør at arrangører av loppemarkeder slipper å betale avgift, og dermed sparer penger som kommer barna og aktivitetene til gode. Det betyr økt lønnsomhet for loppemarkedene, økt andel ombruk av gjenstander og mindre avfall til sluttbehandling.