Kompostjord

Vi selger kompostjord

ROAF kompostjord er et fint jordforbedringsmiddel som tilfører jorda organisk materiale og næringsstoffer. Kompostjorda vi produserer, selger vi svært rimelig i løs vekt.

ROAF kompostjord er et jordforbedringsmiddel som tilfører jorda organisk materiale og næringsstoffer. Produktet er fremstilt av hage- og parkavfall som blir kvernet og varmkompostert i ca. 1 år.

Kompstjorden kan brukes på jordbruksareal, private hager og parker med inntil 4 tonn tørrstoff pr. dekar pr. 10 år.
Komposten kan også brukes på grøntarealer og lignende der det ikke skal dyrkes mat eller forvekster.

Produktet skal legges ut i lag på maksimalt 5 cm tykkelse og blandes inn jorda på bruksstedet.

Slik bruker du ROAF kompostjord:

  • Plen: Når du skal tilføre plenen ny næring, legg på et lag som er ca. 1-2 cm tykt.
  • Hekk og busker: Legg et lag på ca. 5 cm rundt plantene.
  • Potter og bed: Bland ROAF kompostjord med annen jord, 1 del kompost og 2 deler annen jord. Kompostjorda er svært konsentrert

 

  • NB! Ikke bruk på surjordsplanter. ROAF kompostjord har høy pH (>7).

Pris:

1 m3: kr 350,- inkl. mva.
0,25 m3 (250 liter): kr 100,- inkl. mva.

 

For å høre om vi har kompostjord på lager på en av gjenvinningsstasjonene, ber vi deg ta kontakt med oss på telefon 07623. 

Lørenskog gjenvinningsstasjon selger ikke kompostjord. 

Akkurat nå har vi to ulike kompost-typer