Et samfunnsnyttig yrke – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Et samfunnsnyttig yrke

Caroline Hauge jobber med avfallsforedling og er opptatt av at framtidas samfunn må være bærekraftig. Hun er trainee i ROAF og bidrar til å skape et mer bærekraftig samfunn.

Caroline Hauge har studert industriell økologi, som handler om miljø og bærekraft, hun har master i Industriell økologi fra NTNU.

Som trainee i ROAF jobber hun i avdelingen deponi og drift. Til daglig innebærer det aktiv miljøovervåkning av luft, jord og vann. Avdelingen har blant annet ansvar for nedlagte deponi og det aktive deponiet ROAF har på Skedsmo. I tillegg drifter avdelingen en løsning som bruker mikroalger til vannrensing. Energiledelse er også et viktig område i denne avdelingen.

Caroline Hauge synes det er spennende å jobbe i en bransje som er med å skape endringer og som er i front på miljøbevissthet.

«Dagens samfunn er ikke bærekraftig. Vi ser allerede at det er knapphet på visse ressurser. Sirkulær økonomi handler om å beholde ressursen ei et lukket kretsløp, og sørge for at færrest mulig ressurser går til spille. Avfall er ikke lenger søppel, det er en ressurs.»

Takk til KS-Ung som har laget denne filmen om en spennende utdanningsretning.

Ønsker du lese om flere utdanningsvalg, kan du se flere videoer her