Gjenvinningskø i koronaens tid – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Gjenvinningskø i koronaens tid

Koronakrisen har snudd Norge på hodet. På få dager ble plutselig alle hjem til små kontorer, barnehager og skoler. Det har medført store endringer i hverdagen vår, og det har generert mer husholdningsavfall. For oss i ROAF har det betydd at vi har måttet omdisponere personale for å sikre at vi ivaretar den samfunnskritiske funksjonen renovasjon er.

politi peker

Nødvendige forbehold?

Samfunnsredaktør, Lars M. J. Hansen, spør i torsdagens Romerikes blad om det virkelig var nødvendig å stenge alle gjenvinningsstasjonene våre i midten av mars. Stengingen, som skjedde rett etter at to personer i karantene hadde besøkt gjenvinningsstasjonen på Skedsmo, skjedde på bakgrunn av smittevernrådene som ble gitt av myndighetene. I takt med at vi og resten av samfunnet sakte, men sikkert finner tilbake til en ny rytme, vil mange spørsmål og debatter om hvilke av tiltakene som har vært nødvendige og hvor man kunne tenkt annerledes reise seg. Slik verden så ut 12. mars, ved myndighetenes «lockdown» av Norge, var stenging av gjenvinningsstasjonene et tiltak vi i likhet med mange søsterbedrifter over hele landet så oss nødt til å gjennomføre.

En samfunnskritisk funksjon

Å hente avfall hjemme hos innbyggerne er ROAFs aller viktigste oppgave, blant annet fordi det er den tjenesten som får størst ringvirkninger om den ikke blir utført. Det er lett å se for seg skrekkscenarioet av avfallsbeholdere som renner over fordi de ikke blir hentet. Det skal ikke mer til enn en kortvarig stans før avfallsbeholdere, brønner og containere blir overfylte. Konsekvensene av store opphopninger av avfall midt i en situasjon med omfattende smittespredning er en situasjon som ingen ønsker seg. Derfor har det under hele koronaperioden vært ekstremt viktig for oss å sørge for at henting av avfall utføres som normalt.

Viktigheten av å ha nok personell til å gjennomføre henting har vært så kritisk at vi hele veien har omdisponert personell, og har vært klare til å omdisponere flere. Mange ansatte, både fra gjenvinningsstasjonen og administrasjonen, gjennomførte kurs for å kunne være hjelpemann på renovasjonsbil, og har stått klare i tilfelle det skulle bli nødvendig.

kø 2 m ansatt

Vi forstår frustrasjonen

Da vi valgte å gjenåpne Skedsmo, skjedde dette i tett dialog med blant annet Miljødirektoratet. Vi åpnet for å gi et tilbud til lokalt næringsliv som trenger å levere avfall i jobbsammenheng, og for å gi et minimumstilbud for levering av blant annet farlig avfall.

Vi forstår at det er frustrerende å måtte vente lenge i kø på gjenvinningsstasjonen, eller å bli avvist tidlig på formiddagen, fordi køen allerede er for lang. Med blant annet ekstra personell for å håndtere smittevern, gjør vi alt vi kan for å betjene de som kommer til gjenvinningsstasjonene på best mulig måte. Men i den ekstraordinære situasjonen vi står i nå, og med alle hensynene som må tas, blir det dessverre en del venting for mange.

Vi har full forståelse for at man ønsker å bli kvitt avfallet som har hopet seg opp, og som man kanskje endelig har hatt tid til å få ryddet opp i. Men er det kritisk at man ikke får levert slikt avfall? Selvsagt er det kritisk at matbutikkene holder åpent som normalt, og at avfallsinnhentingen på husstandsnivå går som normalt. Men at man ikke får levert rydde- og oppussingsavfall fra hus og hage som normalt når landet er i en unntakstilstand, anses ikke som samfunnskritisk.  Vi forstår likevel at det kan være frustrerende å sitte med masse avfall. Denne erkjennelsen er bakgrunnen for de prioriteringene og valgene vi har gjort, og det håper vi på forståelse for.

Sakte gjenåpning og økt kapasitet

Gjennom hele perioden har vi fortløpende vurdert tiltakene opp mot gjeldende råd fra myndighetene. Nå som noen av de strengeste kravene oppheves, utvider vi også tilbudet vårt igjen. I første omgang betyr det at vi åpner ytterligere tre gjenvinningsstasjoner: Fet og Nittedal, samt at vi utvider åpningstidene på Skedsmo fra mandag 20. april, mens Enebakk gjenåpner onsdag 22. april.

Uavhengig av dette, oppfordrer vi fortsatt alle som kan vente med å besøke gjenvinningsstasjonen til å gjøre det. De som kommer må fortsatt belage seg på lang ventetid, selv om flere stasjoner holder åpent. Godt sortert avfall åpent på bil/henger eller i gjennomsiktige sekker, gjør at besøket blir mer effektivt og at vi enkelt kan hjelpe deg som kommer på besøk.

Vi, som alle andre, gleder oss til tingenes tilstand normaliseres igjen. Inntil da får vi følge myndighetenes råd for godt smittevern, gjøre det vi kan for å hjelpe hverandre, og passe litt ekstra på å smile til og heie på alle dem som er på jobb for å få samfunnet til å gå rundt.

 

 

Vær forberedt på kø

  • Flere gjenvinningsstasjoner gjenåpnes, men vi oppfordrer på det sterkeste å utsette besøket om du kan.
  • Kø og lang ventetid må påregnes.
  • Alt avfall skal sorteres og leveres i gjennomsiktige avfallsekker, eller synlig på henger eller. Køer som strekker seg ut på riksveiene skal unngås, og de kundene som ikke får plass i innkjøringskøen, må regne med å bli avvist.
Gjenvinningsstasjoner