Hvordan skal typisk «juleavfall» håndteres? – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Hvordan skal typisk «juleavfall» håndteres?

Er du flink til å sortere, er det meste gratis å levere på ROAFs gjenvinningsstasjoner. Her er en oversikt over typisk avfall som det blir litt ekstra av i julefeiringen.

Juletre på sykkel

Juletre:
Er hageavfall og leveres gratis på våre gjenvinningsstasjoner (med unntak av Lørenskog).

Gavepapir og gavebånd:
Glanset gavepapir håper vi du kan unngå. Dette papiret kan ikke gjenvinnes og må kastes som restavfall. Du kan også levere inntil to sekker med gavepapir og bånd gratis til en av våre gjenvinningsstasjoner.

Gråpapir
med eller uten farge og mønster (kraftpapir, resirkulert papir, naturpapir) og avispapir kan sorteres sammen med papiret.

Vedsekk/nett:
Leveres gratis til en av våre gjenvinningsstasjoner.

Juletrenett:
Leveres gratis til en av våre gjenvinningsstasjoner.

Ribbefett/smult:
Helles over i melkekartong, tapes godt igjen og legges i grønn matavfallspose. Stivnet fett fjernes med tørkepapir og kastes i grønn pose.

Klementiner:
Kjøp ikke mer enn du trenger, deretter spis de opp. Har du dårlige klementiner til overs skal de i grønn matavfallspose sammen med skallet.

Juletre i plast:
Leveres gratis til en av våre gjenvinningsstasjoner.

Julekuler av plast og glass:
Kastes i restavfallet.

Pappesker, merkelapper/julekort av papir, blader og magasiner:
Kastes i beholder/container for papp, papir og kartong.

Stearinlysstumper:
Kastes i restavfallet eller leveres til Skedsmo gjenvinningsstasjon for ombruk.

Telysholdere av plast:
Kastes i restavfallet.

Telysholdere av metall:
Leveres til nærmeste returpunkt for glass- og metallemballasje. (Eller egen beholder for de som har det)

 

Tomme glass:
Leveres til nærmeste returpunkt for glass- og metallemballasje. (Eller egen beholder for de som har det)

Snø- og glitterspray:
Leveres til farlig avfallmottaket på gjenvinningsstasjonen eller til Miljøbilen (vår og høst).

Elektriske eller elektroniske produkter:
Leveres til en av våre gjenvinningsstasjoner (EE-avfall) eller til Miljøbilen (vår og høst).

Batterier:
Samle batterier i en eske og lever de på gjenvinningsstasjonen eller ta de med tilbake til utsalgsstedet.

Besøk oss

Velkommen til våre gjenvinningsstasjoner med alt avfallet ditt.

Gjenvinningsstasjoner Ekstrasekken Henting av avfall julen 2018