Nå skal solenergi sortere avfallet vårt – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Nå skal solenergi sortere avfallet vårt

Vi i ROAF er opptatt av bærekraft og innovative løsninger, og tar nå klimasatsningen vår enda et skritt videre. Vårt moderne ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall skal nå få solcelleanlegg på taket, slik at avfallet til våre innbyggere sorteres ved hjelp av solenergi. Vi investerer i en grønn fremtid.

ROAF sitt ettersorteringsanlegg sorterer alt avfall vi samler inn fra husholdningene på Nedre Romerike, og fra Follo og Halden. Det er en stor fabrikk som automatisk sorterer ca 63 000 tonn avfall per år. Det sier seg selv at det brukes mye strøm for å holde alle maskinene gående, så det er svært gledelig at vi nå skal sortere avfallet ved hjelp av solenergi.

Ved å bygge et solcelleanlegg på taket, vil vi kunne hente ut masse lokal fornybar energi til å bruke som strømkilde. Igjen kan vi smykke oss med enda et miljøvennlig tiltak.

Sammen med vår partner Fusen solenergi, skal vi dekke store deler av taket med solceller. Arbeidet begynner i september, og anslås å stå ferdig tidlig på nyåret 2020.

Solceller i soloppgang

Solceller i soloppgang

Solenergi – Den mest bærekraftige og tilgjengelige energikilden

Sol som energikilde har mange fordeler, og gir oss ren og kortreist energi. Solceller vil være en viktig del av fremtidens energisystem. Med solceller på ettersorteringsanlegget vil ROAF signalisere at vi tar miljøansvaret vårt på største alvor.

ROAF arbeider kontinuerlig med å minske klimafotavtrykket fra vår drift, og jobber mot målet om 0-utslipp fra egne anlegg og maskinpark. Solenergi er den energikilden som gir minst fotavtrykk i naturen, fordi vi bruker energi som allerede er lokalt tilgjengelig. Ved å ta i bruk solenergi lokalt vil man unngå inngrep i naturen, slik som oppdemming, rørlegging av vann og vassdrag, samt utbygging av nett og infrastruktur som ved andre energitiltak.

Reduserer utslipp og strømkostnader

I første omgang skal ca. 2500 kvm bli dekket med solceller. Solcelleanlegget på taket vil produsere ca. 300 000 kWh/år som tilsvarer strømforbruket til ca. 19 norske eneboliger. Dette vil gi vesentlig reduserte strømkostnader for ettersorteringsanlegget og ROAF.

Ved å satse på solenergi vil vi også få en miljøgevinst i form av klimagassreduksjon med ca. 15 tonn CO2-ekvivalenter.

Størst på Romerike

Dette solcelleanlegget er det største på Romerike, og det første anlegg i hele Viken fylke med Weightwatcher teknologi. Dette er teknologi som er spesiallaget for å sikre eldre bygg mot belastningen av solcelleinstallasjonen, samt skal tåle belastningen av et eget lite kraftverk. Innos og FUSen har utviklet disse løsningene i samarbeide med solenergi-miljøet hos IFE på Kjeller.

I tillegg bygger ROAF opp egen kompetanse og erfaring i å ta i bruk solenergien for å drifte ettersorteringsanlegget. Med stadig økende kompetanse skal ROAF fortsette å være en innovativ og fremoverlent bedrift, med miljøsmarte løsninger.

Anlegget vil...

  • være ca 2500 kvm med solceller
  • produsere ca 300 000 kwh/år = strømforbruk til 19 norske eneboliger
  • gi oss energi fra februar 2020
Les mer om solenergi hos FUSen