Nye hentetider i Aurskog-Høland fra uke 41

Det blir endring av hentetider for nesten alle husstander i Aurskog-Høland. Fra og med uke 41 henter vi avfallet på en ny dag.

Innbyggere i Aurskog-Høland kommune får endret hentedag for beholderen for mat- og restavfall inkl. plastemballasje (restavfall). Endringen vil også påvirke hentedagen av beholderen for papp, papir og kartong – samt henting av glass- og metallemballasje.

Frekvensen blir den samme som i dag, vi vil hente restavfallet hver 14. dag. Papp, papir og kartong henter vi hver måned, og glass- og metallemballasje hentes hver 12. uke.

I overgangsperioden vil noen oppleve at beholderen blir tømt litt oftere. Ingen skal oppleve at det går unormalt lang tid mellom hentinger i overgangsperioden.

 

De fleste får ny hentedag

Det er mange som blir berørt. Omtrent halvparten av alle husholdninger i kommunen får ny hentedag, og ganske mange får en markant endring.

Fra uke 41 er det de nye dagene som gjelder. Her på denne siden kan man finne hentetidspunkt for sin adresse.

Eksempel vis kan noen som vanligvis får hentet restavfallet på mandag i uke 40, kan dette bli endret til onsdag uke 41. Mange vil altså få ny ukedag, og det kan bli partallsuke i stedet for oddetallsuke.

Til alle de som får markant endring, vil vi hente ekstra i overgangsperioden.

ny hentedag mandag

Alle får informasjon om endringen

Registrert eier av husstanden vil motta en sms om endringen. Samtidig vil vi henge på en lapp/tag på beholderen den dagen vi henter restavfallet i henhold til ny rute. Dette blir din nye hentedag fremover, med 14 dagers frekvens.

Ta gjerne kontakt med kundesenteret om du lurer på noe:

TLF 40 00 29 79

Åpningstider: mandag – torsdag
10:00 – 11:00 og  11:30 – 14:00

På fredager og utenom kontortid kan vi også nås på epost: firmapost@roaf.no

 

Her kan du klikke deg rett til hentekalenderen.

 

Hvorfor endrer vi hentedag?

Aurskog-Høland kommune har vokst de siste årene, og antall husholdninger har økt. Vi har derfor blitt nødt til å legge om rutestrukturen slik at vi kjører gunstigere og mer fornuftig i henhold til tid og miljø. Vi har også utvidet kapasiteten på noen av bilene for å kunne hente raskere i tettbygde strøk.

 

Kildesorter avfallet

Som alltid er det viktig at man kildesorterer avfallet sitt. I restavfallsbeholderen skal grønne poser med matavfall. Plastemballasje skal i samme pose som restavfallet. Begge posene skal legges i beholderen for mat- og restavfall inkl. plastemballasje.

Papp, papir og kartong skal kastes i egen beholder. Det skal ikke kastes poser eller annet avfall i denne. Papiret må være rent og tørt.

I beholderen for glass- og metallemballasje skal det kastes f.eks flasker, hermetikk, kaviartuber, syltetøyglass m.m. Pant og store gjenstander som ikke er emballasje skal ikke i denne beholderen.

 

Ny hentedag tirsdag

Nye hentetider

Omtrent alle i Aurskog-Høland kommune blir berørt av endringene.

Klikk her for å finne hentetidspunkt for din adresse.

Når henter vi avfallet ditt?