ROAF støtter årets TV-aksjon – et hav av muligheter!

Årets TV-aksjon går til WWF og deres kamp for å bekjempe plast i havet, og ta vare på verdenshavene.

tv aksjonen plast i elva folie på bånd

Bildene over viser en av verdens mest forurensede elver, i sterk kontrast til ROAFs anlegg som sorterer plast som sendes videre til gjenvinning.

 

Midler til avfallshåndtering

TV-aksjonsmidlene i år er øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand. Aksjonen bidrar til å bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer og redusere utslipp av plast til elver og hav. ROAFs hovedoppgave er å samle inn og resirkulere avfall slik at det ikke ender opp i naturen. Videre jobber vi for å redusere bruken av unødvendig plast – og målet om null plast på avveie. Derfor er årets TV-aksjon i vår ånd.

ROAFS VIRKSOMHET:

 • innsamling og resirkulering av avfall
 • etablering og forbedring av avfallssystemer
 • opplæring av elever og lærere om konsekvensene av plastbruk for helse og miljø
 • kutte bruken av unødvendig plast
 • ansvarliggjøring av bedrifter som forsøpler

Samarbeid med årets TV-aksjon

ROAFs direktør Synnøve Bjørke sitter i årets Fylkesaksjonskomite for Viken. ROAF støtter årets TV-aksjon fordi den setter fokus på noe som opptar oss hver dag. Vi er eksperter på innsamling og håndtering av avfall, og har blant annet et av Europas første anlegg for helautomatisk sortering plast ut fra restavfallet. For å få plasten ut av havet, må man sørge for å samle den inn, og for å sørge for at man ikke utvinner for mye råolje – er det viktig å bruke plasten om igjen. Dette er et kretsløp som vi i ROAF er gode på. Årlig har vi besøk av internasjonale aktører som kommer for å lære og beskue vårt sorteringsanlegg. Kunnskap deler vi gledelig av.

ROAF ønsker å vise sin støtte aktivt gjennom å publisere aktuelle saker i våre kanaler, samt oppmuntre hele Romerikes befolkning til å støtte årets innsamling.

 

Skilpadde i havet

Plast på avveie skaper trøbbel

Havet er fantastisk!  Det gir liv til alt levende på planeten vår, det er hjemmet til dyr og planter, det gir mat, arbeidsplasser, medisiner, teknologi og innovasjoner.

 • Hvert år havner mer enn åtte millioner tonn plast i havet. Det meste kommer fra land.
 • Man antar at det finnes mer enn 150 millioner tonn plast i alle verdens hav.
 • Plast brytes ikke ned.
 • Vi får i oss 5 gram plast i uken, noe som tilsvarer vekten av et kredittkort.
 • 80% av plasten i havet kommer fra land.
 • 60% av plasten kommer fra fem land i Sør-øst Asia.
 • Kun 14% av verdens plastavfall brukes pånytt.
 • 50-70% av alt oksygen produseres i havet.
 • 36% av livet i havet har forsvunnet siden 1970.
 • Bare 1% av plasten flyter på overflaten, 5 % ligger på verdens strender, mens resten ligger under overflaten og på havbunnen.
 • Åtte av verdens mest plastforsøplede elver ligger i Asia.
 • Plastutslipp fra Vietnam, Filippinene og Thailand står for en tredjedel av all plastforsøpling av verdens hav.

Mangel på avfallssystemer gjør at søppel havner på gata og videre ut i havet

Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker.

fakta om havet

Ting du kan gjøre for å redusere plastforsøplingen

 • Ikke kast plast eller annet avfall i naturen.
 • Plast skal kastes i restavfallet, fordi ROAF sorterer plasten for deg
 • Ren plast er lettere å gjenvinne, derfor skal du skylle eller tørke ut matrester
 • Erstatt noen plastprodukter med samme produkt av mer miljøvennlig materiale
 • Ikke kast plast i toalettet
 • Pant alltid
 • Tenk flergangs – fremfor éngangs.
 • Plukk søppel i gata
 • Bruk vaskepose som samler mikroplast når du vasker tøy av syntetisk materiale
plast skylles kampanjebilde tv aksjonen Et hav av muligheter

Ting du kan gjøre for å redusere plastforsøplingen

 • Ikke kast plast, eller annet avfall, i naturen
 • Plast skal kastes i restavfallet, fordi ROAF sorterer plasten for deg
 • Ren plast er lettere å gjenvinne, derfor skal du skylle eller tørke ut matrester
 • Kan du erstatte noen plastprodukter med samme produkt av mer miljøvennlig materiale
 • Ikke kast plast i toalettet
 • Pant alltid
 • Tenk flergangs – fremfor éngangs
 • Plukk søppel i gata
 • Bruk vaskepose som samler mikroplast når du vasker tøy av syntetisk materiale