ROAF støtter kampen mot plastforsøpling i havet – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

ROAF støtter kampen mot plastforsøpling i havet

Når den årlige TV-aksjonen går av stabelen førstkommende søndag, kommer det ingen bøssebærere på dørene. Men givermulighetene er likevel mange.

I den rosa rubrikken til høyre ser du en oversikt over hvordan du kan støtte kampen mot plastforsøplingen. ROAF har opprettet en SPLEIS som du kan bidra til, men du kan også opprette din egen SPLEIS for organisasjonen, foreningen, arbeidsplassen eller vennegjengen din. ROAF har også besluttet å gi to dagers næringsomsetning fra alle gjenvinningsstasjonene til årets TV-aksjon.

Sørøst-Asia
Store deler av plastforsøplingen i verdens hav stammer fra Sørøst-Asia. Årsaken til dette er at avfallshåndteringen ikke fungerer, og mange steder finnes det ikke noe system i det hele tatt. Da ender søppelet opp i elvene. WWF er nå i gang med flere prosjekter i Sørøst-Asia, og er alt på plass i Indonesia, Thailand, Vietnam, Hong Kong, Kina og Filippinene.

 

Sirkulærøkonomi

Prosjektene dreier seg først og fremst om etablering av avfallshåndteringssystemer og forbedring av eksisterende systemer. WWF samarbeider tett med lokalbefolkningen og driver opplysningsarbeid og holdningskampanjer. De jobber også politisk for å få på plass strengere regelverk og forpliktende avtaler for å stanse forsøplingen.

ROAF jobber med plastsortering til daglig, og er brennende opptatt av å finne løsninger som bidrar til å redusere plastforsøplingen – og ikke minst få plasten inn i en sirkulærøkonomi som sørger for reduksjon i uttak av jomfruelige råvarer.

 

Ett hav
Plastforsøplingen i alle verdens hav er et problem som angår oss alle. Hvert år havner 8 millioner tonn plast i havet. Dersom denne utviklingen fortsetter vil det i 2050 havne 60 tonn plast i havet – hvert eneste minutt. Vi har bare ett hav – og vi er alle avhengige av det. Støtt opp om årets TV-aksjon!

SLIK KAN DU STØTTE ÅRETS TV-AKSJON:

  • Automatisk givertelefon: Ring 822 08 008 – og du gir du automatisk 300 kroner til TV-aksjonen
  • VIPPS TIL 2133 og velg beløpet selv.
  • Gi på andres digitale bøsser på SPLEIS: www.spleis.no/bosser
  • Sett inn valgfritt beløp til konto 8380.08.09005